سه شنبه 23 آبان 1396 - 17:31

اینجا ۳۶۵ روز سال انتخابات است !!

حسین علی پور

بویرنیوز – حسین علی پور؛ …اشتباه نگیریم ! اغلب ما، آنقدر سیاسی ( سیاست بلد به معنای اصولی، معتدل و عام المنفعه ) نیستیم که سال ها و در طول سال فعالِ موءثر در امور و مسائل سیاسی – اجتماعی باشیم بلکه سیاست زده ایم؛ آنهم سیاست زده ” برخی ” مسئولین و رسانه ها !

متأسفانه سوابق و رصد مطالب و موضع گیری های ما نشان می دهد: تعصبات قومی – قبیله ای و سیاسی – جناحی بیشتر موج می زند تا تحقیق و تدبیر در مسائل و پیش آمدها ولحاظ موضع متناسب در قبال آن ها.
صادقانه بگویم: ( هرچند پی بردن به صدق گفتار و ادعا، تحقیق و تأمل مخاطب را می طلبد ) برای اینجانب کمی سخت است پرداختن به موضوع مورد نظر ! چراکه بر اساس همان نقد وارده ( سیاست زدگی و تعصبات ) دور از انتظار نیست که متهم و مظنون به حمایت از شخص و جریان خاصی شوم !
✔ نمونه ای از این رفتارهای ” هزینه بر ” برای ما، …زوم کردن فلان قوم و طایفه و گروه بر مسئول و چهره مطبوع خود، و بستن چشم و گوش بر واقعیات موجود و عدم رصد رفتار و عملکرد و نقد شجاعانه آن !
✔ یا در مواقع مواجه شدن و صِرف روءیت موضع و مطلبی از چهره یا مسئولی که مطلوب فکری – سیاسی ما نیست، موضع گیری آنی ! و اعلام نظرها و پاسخ های تعصبی و بعضا” با پشتوانه ضعیف اطلاعات مرتبط با موضوع !

✔ نمونه اخیر که در واقع از مناسبت و موضوعیت آن گذشته، اما با توجه به پرداختن برخی افراد به آن و انعکاس آن نظرات توسط برخی رسانه ها، قابلیت مثال زدن پیدا کرده، موضوع سرگرم کننده، تعصب برانگیز و غفلت زای از مسائل اساسی روز ! کوروش بزرگ و مطلبی از آقای هدایت خواه است (( نه مطلب فرزند محترم ایشان که خود به آن نقد دارم ))
…که در واقع  ” نقد ”  مناسبت ساختگی روز کوروش توسط کسانی که دغدغه بازگشت به کشور و قدرت را دارند بوده، نه  ” نفی کوروش ”
اما آن حجم از موضع گیری ها و کمی و کیفی آن، که بیشتر شباهت به هجمه دارد تا پاسخ و اعلام نظر، هر شهروند اهل تدبیر و منصفی را به تأمل وامی دارد ! …گویی که اینجا هنوز انتخابات است !!
✅ آن مردم و منطقه ای پویا و شکوفاست که: رفتار و عملکرد مسئولین و نخبگانش را فارغ از وابستگی ها و تعصبات سیاسی – جناحی و قومی – قبیله ای رصد و نقد کند.

لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=259729
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما