پنج شنبه 19 اسفند 1395 - 17:00

توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

گروه اجتماعی – در پی انتشار خبری مبنی با عنوان یکی از ادارت کل کهگیلویه و بویراحمد با اقتدار در رتبه‌بندی عملکرد در کشور آخر شد! (+سند)؛ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد به این موضوع واکنش نشان داد.

به گزارش «بویر نیوز»، متن پاسخ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد و اسناد این اداره بی کم و کاست در ادامه آمده است:

مدیرمسئول محترم سایت بویرنیوز استان
باسلام واحترام
پیرو مطلب منشترشده درآن سایت خبری پیرامون رتبه بندی عملکرد این اداره کل بدینوسیله جوابیه این اداره کل به منظور درج درآن سایت برای آگاهی افکارعمومی بویژه مخاطبین ارجمند ارسال می گردد.
مبنای ارزیابی عملکرد سالیانه درابعاد شاخص های اختصاصی وعمومی، اطلاعات ومستنداتی است که وارد سامانه ارزیابی عملکرد وزارت متبوع میشود وبعد از بررسی وتایید به سامانه ارزیابی عملکرد سازمان اموراداری واستخدامی کشور ارسال می گردد دراستانها سازمان های برنامه وبودجه متولی بررسی اطلاعات ومستندات ارسال شده توسط دستگاههای اجرایی از طریق سامانه مذکور هستند وامتیاز نهایی هردستگاه را مشخص می نمایند.

براین اساس وبا عنایت به اعلام سازمان برنامه وبودجه اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان دربین 46دستگاه مشارکت کننده درفرایندارزیابی عملکرد 1394حائزرتبه 3درشاخص های اختصاصی ،رتبه 5درشاخص های عمومی ورتبه 4درمجموع شاخصهای عمومی واختصاصی گردیده است(نامه شماره 953206.مورخ22/10/95 سازمان برنامه وبودجه استان)

بدیهی است روش های امتیاز دهی سازمان برنامه وبودجه استان ها همانند هم نبوده واین موضوع باعث ایجاد تناقض های آشکار میان رتبه های کسب شده توسط دستگاهها دراستانها وهمچنین دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی درسطح کشور شده است که این موضوع باعث اعتراض ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی نسبت به نحوه رتبه بندی دستگاهها توسط وزارت متبوع گردیده است. به پیوست مدارک مرتبط با موضوع جهت انتشار بمنظور تنویر افکار عمومی ارسال می گردد و درصورت عدم انتشار ودرج درآن سایت خبری ، از طریق سایرسایت های خبری استان اقدام خواهد شد

-درخصوص اعتراض جناب آقای دکتر خادمی استاندار محترم نسبت به آمار این اداره کل تاکنون ودرهیچ جایی چنین اقدامی صورت نگرفته وصحت موضوع را میتوانید از حوزه استانداری دریافت نمایید والبته درج اخبار غیرواقعی از ابتکارات اجتناب ناپذیر آن سایت است کما اینکه در سال گذشته اقدام به انتشار خبری کذب نمودید که با پیگیری حقوقی این اداره کل از طریق دستگاه قضایی اتهام شما اثبات وبا توجه به عذرخواهی واظهار ندامت از سوی سایت بویرنیوز این اداره کل براساس آموزه های دینی و تعالیم اسلامی طی نامه شماره1166 مورخ16/2/94 اقدام به گذشت واعلام رضایت نمودندکه درصورت لزوم به مخاطبین ارائه ومنتشر خواهد شد .

نکته قابل تامل ، انتشار کامنت ها ونظرات ساختگی ویک طرفه هست که مطابق میل وخواسته سایت منتشر واز انتشار سایرکامنت ها خوداری میشود.

اگر آن سایت ادعای اطلاع رسانی وآگاهی بخشی به افکارعمومی دارد می بایست قبل از نشرهرگونه مطلبی با توجه به نداشتن تخصص کافی وآشنایی لازم در زمینه چگونگی ارزیابی ورتبه بندی دستگاهها ابتدا نسبت به صحت وسقم مطالب وبررسی سایرجنبه های خبر می پرداخت وسپس نسبت به انتشار مطالب اقدام می نمود قدرمسلم انتشار یک نامه اداری وزیرسئوال بردن خدمات یک دستگاه بدون اطلاع ازسایرجوانب ومسائل مربوطه امری خلاف قانون ، عرف واخلاق خبر رسانی است وعلاوه بر تشویش اذهان عمومی و بی اعتمادی مردم نسبت به خدمتگزاران واقعی شان منجر به کم رنگ شدن جایگاه سایت های خبری خواهد شد .جای تاسف فراوان دارد برای سایت بویرنیوز که رسالت واقعی خویش را فراموش وبه دنبال مسائل حاشیه ای وتخریب برخی از مدیران می باشد وبجای همدلی وکمک به توسعه استان به تشویش وتهییج اذهان عمومی می پردازد. بدیهی است این اداره کل پیگیری موضوع را برای احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی با توجه به وجود مستندات ومدارک مربوطه انجام خواهد داد .
روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد

 

 

 

پاسخ «بویر نیوز»

با توجه به اینکه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد در توضیحات خود با بیان اینکه نسبت به این موضوع به وزارت متبوع خود اعتراض کرده است عملا صحت خبر مندرج شده را تائید کرده است، بنای توضیحات مضاف بر خبر منتشر شده نبود، اما ضمن تشکر از تائید خبر «بویر نیوز» مواردی  مطرح شده که نسبت به آنها ارائه توضیحاتی اجتناب ناپذیر است.

1 – به مخاطبان محترم یادآور می شود؛ همانگونه که در متن جوابیه آمده است، جشنواره شهید رجایی در ابعاد استانی است که این اداره کل توانسته است بر اساس نظر سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد در آن به موفقیت برسد و که تقدیرنامه وزیر محترم نیز بر اساس آن کسب شده است اما این موضوع نافی ارزیابی وزارت خانه و مقایسه با سایر استان ها نیست. در واقع نمره 1517 ارائه شده از سوی سازمان مدیریت با نمره 1516/9 برابری می کند.

2 – اگر ادعای اداره کل کار در خصوص ارزیابی و امتیازدهی متفاوت و ناهماهنگ سازمان برنامه و بودجه استان با سایر استان ها صحیح باشد؛ سازمان برنامه و بودجه استان باید نسبت به این موضوع توضیح دهد چرا که در این صورت ممکن است حق سایر دستگاههای استان در مقایسه با دستگاههای مشابه در سایر نقاط کشور ضایع شده باشد. بر همین اساس پایگاه خبری – تحلیلی «بویر نیوز» در این خصوص هیچ مسئولیت و تقصیری ندارد و سازمان برنامه و بودجه باید در این خصوص توضیح دهد.

ضمن اینکه شایسته بود اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد، مدارک مبنی بر اعتراض به وزارت کار و یا سازمان برنامه بودجه در خصوص این رتبه بندی را منتشر کند.

3 – درخصوص اعتراض استاندار به آمارهای ارائه کار که مختصرا در مطلب قبلی اشاره شده بود و اداره کار آن را رد می کند؛ برای جلوگیری از شائبه نه به اخبار «بویر نیوز» بلکه به اخبار سایر رسانه ها رجوع می کنیم که تاکنون در دو سه نوبت در گزارش هایی از جلسات استانداری به این موضوع اشاره شده است و تصویر یکی از این اخبار در ادامه آمده است.

4 – پیرامون شکایت اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد که به موضوع آن اشاره نشده است، در همان مقطع نسبت به انتشار خبر مورد نظر (که هیچکدام از موارد مطرح شده در این مطالب نبست) توضیح داده شد و اتفاقا این موضوع موئد بی طرفی و واقع نگاری «بویر نیوز» است که شهامت عذرخواهی در خصوص یک اشتباه سهوی را داشته است.

5 – درباره انتشار کامنت ها و نظرات که آن اداره محترم مدعی شده است ساختگی و یک طرفه هستند را مخاطبان باید قضاوت کنند و اگر لازم باشد به این اتهام در مراجع قضایی رسیدگی شود تا مشخص شود کدام نظرات ساختگی هستند و اتفاقا کدام نظرات از آی پی ها تکراری ارسال شده اند!؛

به نظر می رسد توضیح اضافی در این خصوص نیاز نباشد چرا که بقول یکی از مخاطبان رتبه 31 دیگر جایی برای دفاع ندارد که کسی بخواهد برای تشویق آن کامنت هم بگذارد و تنها چند مورد توهین و اتهام به «بویر نیوز» بود که از آی پی تکراری رسیده بود و اتفاقا منتشر شد.

خوشبختانه کامنت ها قابل ردیابی است و پیشنهاد می شود اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از طریق مراجع قضایی نسبت به صحت ادعای خود که نظرات ساختگی هستند، اقدام کند تا جای شک و شبه ای باقی نماند و  در این صورت برخورد قضایی صورت گیرد اما اگر نتوانست اتهام خود را اثبات کند شهامت عذرخواهی داشته باشد.

6 – در پایان ضمن اینکه تاکید می شود «بویر نیوز» آمادگی انتشار مجدد پاسخ مسئولان محترم را دارد، آماده پاسخگویی به تمام اخبار منتشر شده در مراجع قضایی نیز هست، ولی بنظر می رسد راه بهبود عملکرد دستگاههای دولتی در استان کهگیلویه و بویراحمد شکایت کردن و تحت فشار گذاشتن رسانه ها نیست و باید نسبت به اقدامات خود تجدید نظر کنند.

با آرزوی توفیق و استمرار موفقیت

لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=221948
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :
 1. بویراحمد
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  ۳۱ هم زیاد هسه انصافا…فقط مو بیونم چه کرده اداره کار؟د خو کور نیسیم یا نفهم نیسیم…خمو ایبینیم…..دختران بیکارترین دختران کشور هسن چه کردیته واقعا؟ایشا فقط دارید رد گم کنی ایکنی…ایشا فقط بلدید مردمه سرگرم کتید…ای امار خودکشی نتیجش چنه؟ سیچه دورل به سمت خودکشی و مسایل اخلاقی لیرن؟ایشا سی چند نفر دختر کار درس کردیته؟کم درو کنید هالو

 2. اریوبرزن
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  باسلام اینگونه دفاع کردن دیگه ارزشی نداره مگه قراره. تو استان هم اخربشین که نامه های استانی اوردین زدین سر سایت ,,,,,از کوزه همان تراود که در اوست,,,,, درود بر سایت بویر نیوزکه همه چی رو علنی میکنه

 3. کر بیراحمدی
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  عامو این حرفها بدرد خودتون میخوره .اینها همش توجیه .باید پذیرفت که مدیریت ندارید

 4. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  زنده باد سایت بویرنیوز

 5. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  من که با بویر نیوز موافقم

 6. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  مدیر کل محترم اگر به میزان امتیاز مکتسبه اعلام شده خود به نامه سازمان مدیریت توجه کنید متوجه خواهید شد که هیچ تناقضی در رتبه بندی اعلام شده نیست شما با امتیاز1517 در استان رتبه 4 ولی در کشور رتبه 31 شده اید (خودت هم میدانید این امتیاز را با رایزنی مسئولین سازمان مدیریت کسب کردی) برادر عزیز به جای نامه نگاری و توجیه و اعتراض به اطلاع رسانی خبرنگاران عملکردت را درست کن .

 7. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  با تشکر از سایت بسیار بسیار دوست داشتنی بویر نیوز
  عزیز دل برادر این خبر را سایت تسنیم در خراسان رضوی که رتبه 30 شده هم منتشر کرد شما دنبال چه هستید . عملکرد ندارید دیگران را مقصر نکنید به جای متهم کردن همکاران به اینکه نامه اداره را دادن به سایت ها با انها مهربان باشید تا خوب کارکنند لینک خبر خراسان :
  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/17/1348359

 8. عباس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  متاسفم برات مدیرکل هر روز یه برنامه جدید از شما منتشر میشه مردیم و خبر خوب از شما نشنیدیم اعتزاض نکن خودت هم نمی دانی در اعتراض نامه چه نوشتی رتبه اخر شده اعتراض هم داری فکر کردی سایت ها فقط باید گزارشات دروغ شما را بزنند

 9. راه حق
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  متاسفم برای سایت بویرنیوز که درحالی که ادعای اصلاح طلبی دارد خود به دلایل واهی داره مدیر موفق اصلاحاتی راتخریب میکنه جای تاسف داره واقعا چراتوضیح بدهید لطفا

  • ناشناس
   در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

   چه توجیه اشتباهی مگر هرکس اصلاح طلب است باید هر کاری بکند و مردم دهانشان را ببندند . کدام عملکرد مثبت که ما نمی بینیم

   • رضا
    در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

    حسب اتفاق مدیر کل کار در دولت قبل پست گرفت و۵ماهی مسئول اداره گچساران بود پس بویر یک مدیر اصولگرا را کوبیده آنهم به حق
    نه یک مدیر به ظاهر اصلاح طلب را

  • مشاور
   در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

   محض اطلاع این مدیر کل به اقای محسن رضایی رای داد پس نمی توان گفت اصلاح طلب است

 10. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  سلام.من نمی دانم چرا مسولین ما حاضر نیستند قصورات خودشان را بپذیرند و به جای درس گرفتن از این وضعیت رتبه بندی که حاصل کار این اداره هست,فقط به دنبال توجیه هستند.دو سال پیش هم اخبارسراسری اعلام کرد کهگیلویه و بویراحمد, ایلام و فارس , استانهایی هستند که نرخ بیکاری در ان بیشتر از سایر استانهاست.اما مسولین بدنبال چاره ی کار نبودن.خانم بنده با داشتن مدرک دانشگاهی و سهمیه ی فرزند شهید بودن هنوز بیکارند.وقتی در بین ایثارگران که سهمیه جذب دارند وضعیت اینچنین هست خدا به فریاد دیگران برسد.تو را خدا به فکر اشتغال جوانان باشید.ازاین رتبه بندی درس بگیرید.از سایت بویر نیوز هم به خاطر اطلاع رسانی و شفاف سازی کمال تشکر را دارم.وظیفه ی رسانه جز این نیست و شما به راهتان با دلگرمی ادامه بدهید.

 11. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  ما که می دانیم رتبه بندی ها در استان نوبتی است امسال شما بین 4 دستگاه رتبه سوم شدی . 46 دستگاه گروههای مختلف بودند مثلا بانکها خودشان جدا رتبه بندی شدند شرکتها مثل برق و مخابرات … جدا .ادارات خودشان گروههای مختلف بودند مثلا خدمات رسانی, اقتصادی , … دوست گرامی متن توضیحات را بخوان اخه چه نوشتی والا از موقع شما امدید ما راه اداره کار را گم کردیم.

 12. ****
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  سلام.من نمی دانم چرا مسولین ما حاضر نیستند قصورات خودشان را بپذیرند و به جای درس گرفتن از این وضعیت رتبه بندی که حاصل کار این اداره هست,فقط به دنبال توجیه هستند.دو سال پیش هم اخبارسراسری اعلام کرد کهگیلویه و بویراحمد, ایلام و فارس , استانهایی هستند که نرخ بیکاری در ان بیشتر از سایر استانهاست.اما مسولین بدنبال چاره ی کار نبودن.خانم بنده با داشتن مدرک دانشگاهی و سهمیه ی فرزند شهید بودن هنوز بیکارند.وقتی در بین ایثارگران که سهمیه جذب دارند وضعیت اینچنین هست خدا به فریاد دیگران برسد.تو را خدا به فکر اشتغال جوانان باشید.ازاین رتبه بندی درس بگیرید.از سایت بویر نیوز هم به خاطر اطلاع رسانی و شفاف سازی کمال تشکر را دارم.وظیفه ی رسانه جز این نیست و شما به راهتان با دلگرمی ادامه بدهید.

 13. محمد مهدی
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  سایت بویر نیوز اگر شهامت وصداقت داشته باشی بنویس که شم دنبال تخریب حوزه گرمسیر هستی

  • رضا
   در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

   برادرارجمند این چه تقسیم بندی اشتباهی هست که شما دارید
   آدم توانمند باشه گرمسیر وسردسیر چه تاثیری در میزان توانش دارد
   یا ضعیف باشه موقعیت جغرافیایی چگونه می تواند ضعف هایش راپوشش دهد
   قرن ۲۱ داره می گذره هنوز مامی گیم سرد سیروگرمسیر
   خداپدرتو بیامرزه

 14. روژان
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  …..هر چند بویر نیوز گاهی جناحی عمل میکنه ولی اکقر مواقع هم خوب حال بعضیا میگیره….

 15. شروندی
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  اخه رتبه آخرین شدن چه توجیهی داره بویر عزیر شما در قلب مردم جا داری این مدیران فقط یک متر جلو پای خودشان را می بینند فکر میکنند دنیل فقط امروزه و فردایی نیست حرفی که امروز میگن فکر نمی کنند فردا واقعیتش آشکار میشه اینها بجای عذزخواهی از مردم طلب کار هم هستند من این آقا را می شناسم همکاران از دستش عاصی هستند نمی تونم چرا هنوز مانده

 16. تقی
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  ازمحکومیت کیفری مدیرکل هم می نوشتید عالی بود

 17. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  بویر عزیر و دوست داشتنی مرحبا هم خبر شما مستند است هم استدلال و جوابیه شما منطقی این واقعیته اداره کار ضعیف است باید مسئولین به فکر باشند

 18. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  من همیشه اخبار را رصد میکنم همیشه امار اداره کار مسئله دار بوده . اسناد رتبه بندی وزارت کار و سازمان مدیریت در بالا وجود دار هر دو امتیاز را 1517 دادند پس تناقضی وجود ندارد . منطقی هم این است که اداره کار با ادارات کار دیکر استانها مقایسه شود انجاست که مقایسه درست است نه اینه مثلا اداره کار با جهاد کشاورزی یا تربیت بندی مقایسه شود چون با ید موارد مشابه و مانند هم در یک مسابفه شرکت کنند . لذا اصل رتبه بندی وزارت کار است

 19. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  اقایان و مدیران محترم به جای دادن توضیحات به کارتان برسید کار سایت های خبری درست و خواست مردم است

 20. تنگ سرخ
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  چه جواب دندان شکنی داد بویر نیوز
  دلیل ؛حق نویسی و حق طلبی

 21. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  چنان میگن در استان رتبه کسب کردیم انکار اپلو ساختن .ما که بیکاری را میبینیم . کارگران بیچاره را می بینیم . مگر چند روز پیش کارگران ساختمانی جلوی همین اداره تجمع نکردن. برای کارگران کارخانه فولاد , کارخانه قند , سیمان مارگون, شرکت نفت گچساران, سد چم شیر, مخابرات استان, اجر دهدشت …… چکار کردی. نرخ بیکاری اخریم . چه طرح اقتصادی ارائه دادهای . درسال گذشته چقدر وام دادید. چند تعاونی را فعال کردی . مشکل چند کارگر راحل کردی . ارای روابط کار شما روزگار مردم را تاریک کرده . خود و دوستانت نزدیکت در اداره هر روزه مسائل جدید دارید . همکارات را کمتر آزار بده. پرداخت های اداری شما فقط برای دوستانت است.شیرازه اداره از هم پاشیده

 22. ۷۴
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  حساب دو دو تا چهارتاست دوستان عزیز
  سری به کارگا های استان بزنید
  تعاونی های تحت پوشش این اداره به اصطلاح برتر را نگاه کنید
  فضای خفقان کارکنان بیچاره را ببینید
  حق خوری و تضییع حق را بنگرید
  ازهمه مهم تر درگیر کارکنان با مدیران را رصد کنید
  دراین صورت نیازی به مشاهده اسناد نیست نتیجه همین هست که دیدید

 23. خیرآباد
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  خداوکیلی بویرنیوز جواب فوق العاده ای داد
  مردم شعور دارند و تحلیل می کنند

 24. o
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  مگر مدیرکل تواین ۴سال چه گلی به سر مردم درمانده استان زده است.
  آقای استاندار عزیز خودتون خوب می دانید که اوضاع ازچه قراره؟

 25. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  مرحبا به دوست عزیز که کامنت های شما همه قابل تحسین است وبر اساس واقعیت نوشتی تشکرویژه از سایت بویر نیوز

 26. یاسوج
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  به اعتقاد بنده یک مدیر می بایست ظرفیت نقدپذیری بالایی داشته باشد و مهم تر از آن صاحب هوش هیجانی بالایی باشد
  تا تابع احساسات انسانی نشود درغیراین صورت خودبینی اجازه نخواهد داد درک درستی از واقعیات داشته باشدلذابهتراست مدیر برترما(بافرض محال)به جای اتهام زنی بی مورد به رسانه ها وارد عمل شده وعملکرد واقعی خود را به نمایش بگذارد

 27. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  بویر نیوز از شما میخواهیم که ازش بپرسید امار بیکاری و اشتغال را اعلام کنه

 28. سعید کرمی
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  خب همون اول شدن شما تو استان هم شک و شبهه توش هست، وضعیت کار و ….همه ما لمسش میکنیم و راضی نیستم….درود بر سایت اول استان

 29. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  بویر نیوز ی سری به دادگاه هم بزن

 30. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  جای بسی تعجب دارد چرا مدیران به اصل قضیه را اصلاح نمی کنند سه سال است این اداره مورد انتقاد است بخاطر ضعف عملکرد به جای ترمیم اقدام به جوابهای بی اساس و متهم کردن دیگران است.نوشتن”گر آن سایت ادعای اطلاع رسانی وآگاهی بخشی به افکارعمومی دارد می بایست قبل از نشرهرگونه مطلبی با توجه به نداشتن تخصص کافی وآشنایی لازم در زمینه چگونگی ارزیابی ورتبه بندی دستگاهها ابتدا نسبت به صحت وسقم مطالب وبررسی سایرجنبه های خبر می پرداخت وسپس نسبت به انتشار مطالب اقدام می نمود قدرمسلم انتشار یک نامه اداری وزیرسئوال بردن خدمات یک دستگاه بدون اطلاع ” عزیزان رتبه بندی و مقایسه ادارات هم تراز در سط کشور با شاخصهای مشابه است و مستند و از منابع ذیصلاح . به نظر شما هدف از ارزیابی چیست ؟ ایا فقط باید موارد مثبت را منتشر کنیم. از طرفی اگر نامه اداره را نشان ندهند می گویند دروغ و غیر مستند است اگر همرا با اشکالا به نامه اداری برای اثبات اشاره شود می گویید چرا نامه اداری منتشر شده , در عین حال بهتر است این پستها را به افراد کاردان واگذار کنید فایده ندارد نمی توانید .اگر قرار بود اصلاح شوید سه سال وقت کمی نبود

 31. دکتر
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  گندم ازگندم بروید جو زجو
  آنچه کاشتید درو نی کنید نه آنچه خواستید
  مدیرکل ما َبه دنبال نتیجه ی کاشتن خودنیست بلکه به دنبال
  خواستن هوای دل خویش است.
  آخه خدا خیرت بده به دنبال چه می گردی؟
  عصرحاضرموسوم به عصراطلاعات است عصری که دروغ زود هویدامی شود به خصوص درحوزه مدیریت ضعیف اداره کل کار

 32. واقعیت
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  والا خجالت داره مدیران ما را ببینید . رتبه اخر شده فگر می کنه تقصیر دیگرانه .توقع دار رسانه از او تعریف کنه برادر گذشت مردم دنبال واقعیت هستند نه امار ساختگی

 33. حقیقت
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  آقایان من واقعا نمیدانم یک استان بندانگشتی باچندصدهزارنفرجمعیت چه مشکلات لاینحلی دارد که مثل چاه ویل جای انواع واقسام مشکلات رادارد.باورکنیدبنده دریک کاریابی ثبت نام کرده ام وباداشتن لیسانس ازیک دانشگاه دولتی ومتاهل بودن ویک فرزند فقط بهم میگن ساندویچی وبلوک زنی داریم.اصلا معلوم نیست فرصت های شغلی راسفارشی به کی میدن!یکبارهم اداره کار بیاد پته این کاریابی ها رابریزه روی اب که سردرآخور کجا دارندودارندچکارمیکنند؟اگه مملکت مابه فکراشتغال بود الان مکلف به دادن بیمه بیکاری به بنده بود.برویدببینیدکه درکشورهای دیگه چطورازتحصیلکرده هاشون حمایت میکنند…اداره کار انگارخفه خون گرفته!

 34. لر
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  اقای مدیر کل یه ربع از ماشینت که پیاده شی و بین مردم باش اصلا نیازی به سند و مدرک هم نداره.زنده باد بویرنیوز

 35. فرشید
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  توضیحات جالبی است به نظر من مدیر بایدانتقاد پذیر باشد وبجای فرافکنی دنبال اصلاح ایشون عملکرد ضعیفی داشته باید بپذیر اگرمیتونهاصلاح کنه اگر نمیتونه بهترین کار کناره گیری است

 36. من و شما
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  ای روزگار وقتی ادم گذشته را مرور میکنه اداره کار قبلی مدیرانی مثل دکتر خلقی پور مهندس پناه مهندس زینل زاده چهارلنگی قنبری …. را به خاطر میاره و با افراد فعلی مقایسه میکنه حس عجیبی به ادم دست می ده . ولا اگر یقه خود را ۵۰ جا چاک چاک کنیم . هر مو در سر داریم بکنیم . نصف سبیل را بتراشیم و نصف دیگر را بگزاریم … هیچکاری نکردیم

 37. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  یا جدالخالق ! دستگاه قضایی اشتباه رای داده! نظرسازمان بازرسی اشتباه ! دستگاه امنیتی همینطور!. همکاران خرابکارند !سایت های خبری دروغگو و تخریبگرند! وزارت کار هم مشکل داره! مردم هم که نمی بینند! پس فقط مدیر کل درست میگه !!!!!!!!!!

 38. تهران
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  درود بر سایت مردمی بویر

 39. .....
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  حشمت فردوس حرف قشنگی زد!!!
  گفت:اونایی که فکر میکنن خیلی بزرگن،

  گول سایه شونو میخورن؛
  نمیدونن که سایه ی بزرگشون مال غروب افتابه.

  آهای آدمایی که فکر میکنین خیلی گنده اید
  یه روزم آفتاب شماها غروب میکنه
  به فکر اونجام باشین!!!….
  افتاد……

 40. حمید
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  با اعداد جدول و تقدیر نامه و این چرت و پرتا نمیشه مردم رو فریب داد سایت بویرنیوز چه دشمنی با شما داره یا چقد بدبخت شده که بخواد کامنت جعلی ضد شما بنویسه …شما می خواین یه دشمن فرضی ایجاد کنی که توپ رو بندازی تو زمین اون…..می تونم با قاطعیت بگم بدبخت ترین و افسرده ترین جوانان متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمدن…..حالا شما برو برا اینکه پشت میز ریاستت بمونی اعداد و ارقام ارایه کن ……خدا لعنت کنه کسی رو که جوونا رو جوون مرگ کرد. وسلام نامه تمام

 41. در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  مسئولین استانی هر کس در هر مقامی که قرار میگیره فقط میخواد خواسته های شخصی خودشو جلو ببره، متاسفانه در استانون برادر به برادر حسادت میکنه و این همون عامل عقب موندگیمونه، هر کی تونست در مقامی قرار بگیره که یه پولی بالا بکشه( نه از راه حلال) که فبه المراد اگر که نه محکوم به شکست و مجادله با فقره.

 42. در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  متاسفانه روزگار شایسته سالاری خیلی وقته که از کوچ کرده و رفته.

 43. سجاد
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  نمی دونیم دم خروس را قبول کنیم یا قسم حضرت عباس را

 44. Mahin
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  مردم با هوش هستن و بهترين تحليل را مي كنن درود بر سايت بويرنيوز

 45. هم استانی
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  سایت محترم بویرنیوز
  برای من و سایر دوستان غیر لر زبان و حتی لر زبان ، مایه تعجبه که بعضی از هم استانی ها به زبان لری کامنت مینویسند ! مگر زبان فارسی زبان رسمی این مملکت که اسمش هم ایرانه نیست ؟معمولآ زبانی که دوستان برای نوشتن بکار میبرند لحن مودبانه ایی نداره و ادبیات سخیفی توی تک تک کلماتش است . خواننده این نوشتار فکر میکنه توی قهوه خونه نشسته و چند نفر با شلوار کردی جافی روبرویش نشستن و دارن با زبانی که معلوم نیست که لهجه سخیف کدوم طایفه است دارن همدیگه را خطاب قرار میدن . لطفآ نظر تان را بیان کنید .

 46. کارگر
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  واگذارید به خدا وحق کارگر

 47. دلسوز
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  با سلام واحترام
  باید به عرض شما برسانم که بدترین شرایط بیکاری در چهار سال اخیر بوده تو استان واقعا چرا باید اینجور باشد چرا مدیران بی تجرته خودشان استعفا نمیدهند که مدیران کاردان وبرنامه ریز وشایسته جایگزین بشن تا زمانی که جریانات سیاسی در کار باشد تو استان حال وروز ما از این بهتر هم نمیشود

 48. کارگر
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  مدیر به فکر روز قیامت باش

  • hfvhidld
   در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

   اگريك مديراست كه درروزقيامت روسفيد است اين مديركل است

 49. پاسخ دادن
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  کسی باید مدیرکل تعاون کار باشه که اولا همکاران از او حساب ببرن؛ دوم شورای هماهنگی که شامل ده دستگاه اجرایی زیر مجموعه وزارتخانه میباشد از او حساب ببرن؛ سوم توانایی مدیریت چنین دستگاه بزرگی را داشته باشد نه فقط صبح بیاد ظهر بره بدون یه جو عملکرد مثبت@ جناب تاجگردون نگه داشتن چنین مدیرانی بخاطر رای باعث گرفتار شدن در روز قیامت خواهد بود

  • ناشناس
   در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

   تنها مديري كه توانست در اين 4 سال خوب شوراي هماهنگي وادارات زير مجموعه را كنترل كند ايشان هست

 50. امیر عباس
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  نمیخواد به این امار استناد کنی بیان مثل طرح سرشماری خونه به خونه بگردن بینم چند جوان بیکار وجود داره قطعا امار بالا ماخوذه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده که امار تعداد بیکاران وصولی از استانها و همچنین اشتغال انها را در یکسال یا چند سال بررسی کرده و جهت شفافیت در سطح کشور اشاعه داده است چرا مانباید بپذیریم که استان ما در رده اخره.

 51. دکترا
  در ارتباط با مطلب : توضیحات اداره کل کار کهگیلویه و بویراحمد درباره آخر شدن در رتبه بندی کشوری (+اسناد و پاسخ بویر نیوز)

  لطفا اگر بین900شغل ذکرشده دکترای ژیو فیزیک هست اعلام فرماییدکه میدانم ….

دیدگاه شما