جمعه 17 آذر 1391 - 13:34

ماجرای ازدواج بهمن بیگی و خانم سکینه کیانی

بویرنیوز:‌ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﻫﺎﯾﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﻼ ﺩﺭﺱ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﺁﻗﺎﯼ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺳﺖ .ﻣﻦ 12 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻡ .

ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺑﻪ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﻼﺳﺘﺎﻥ ﻫﺴﺖ !ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻣﻤﺎﻥ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ “ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ” ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﻪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﻪ .

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ ﻣﺎ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ . ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺳﺎﻝ 43 ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺴﺮﺍﯼ ﻋﺸﺎﯾﺮﯼ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺴﺮﺍ ﺭﻓﺘﻢ . ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺴﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ : ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﺪ ﺗﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪﻩ .

ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪ ﺍﻡ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ . ﺑﻌﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ 43 ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﯾﻢ؛ ﻣﻦ 17 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﮕﯽ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ .

ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺎ ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﺩﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﺳﺖ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ 7 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮﺩﻡ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 45 ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﺍﻭ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻫﺮﺩﻭ ﺗﺨﺼﺼﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ است.(نقل از خانم سکینه کیانی)

لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=16949
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :
 1. رضا ناصری گفت:

  کارنامه بهمن بیگی برای ایلات و عشایر جنوب افتخار آمیز و تاثیر گذار بوده است و قابل دفاع . بهمن بیگی هرگز چشم به مال مردم ندوخته بود و بزرگی را هم در شخصیت علمی و علم پروری میدانست . به قلم و کتاب و تخته سیاه به عنوان ناموس و مذهبش نگاه میکرد و نجات عشایر را هم فقط و فقط درهمین میدانست و به آنهم جامه عمل پوشید . روانش شاد .
  با اینهمه با وجود اینکه در دانشسرای عشایری ، پسران و دختران بویراحمد را هم درکنار عشایر قشقائی و ممسنی پذیرفت ، ولی شاهکار بزرگ خودش ، یعنی (دبیرستان عشایری ) را که بعدا هزاران تحصیل کرده دانشگاه های بزرگ کشور از آن بیرون آمدند و سرنوشت ایلات قشقائی و ممسنی را قبل از انقلاب دگرگون کردند ، بر روی عشایر بویراحمد بست .. از این جهت علیرغم کار بزرگش برای قشقائی و ممسنی ، بویراحمد را از این دست آورد بزرگش محروم کرد ، که جای تاسف و گله را باقی میگذارد ! .
  در اولین دوره دبیرستان عشایری هیچکس را از بویراحمد نپذیرفت ، ولی از سال دوم آنهم با اکراه ، فقط 2 نفر ( آقایان دکتر فیض اله سی سختی و دکتر محمد تقی نگین تاجی ) که آنهم در همان امتحانات نهایی کلاس ششم که بوسیله فرهنگ فارس انجام میشد به ترتیب شاگرد اول امتحانات حوزه سی سخت و یاسوج شده بودند پزیرفته شدند . البته همین هم بدون نفوذ خانواده هایشان و تیمسار علیزاده (فرماندار کل بویراحمد ) نیز ممکن نبود . البته سالهای بعد هم هر ساله دو نفر را پذیرفت، ازجمله جناب آقای سید قنبر حسینیان و دکتر بهروز یزدان پناه و سیروس صابری و ……
  حتی میشود نظر جناب آقای بهمن بیگی که گفتند اگر بچه های بویراحمد بتوانند مانند بچه های قشقائی و ممسنی درس بخوانند ، از سال آینده نیز سالی دو نفر از بویراحمد با همان ترتیب ذکر شده میپذیرم ، را اگر تحقیر بویراحمد به حساب نیاوریم ، لااقل بی توجهی به بویراحمد و کاملا مغایر تعارفات بعدی ایشان در کتاب هایش به حساب آورد .
  با همه این توصیف بلحاظ کار بزرگی که ایشان انجام داده است ، به روح بزرگش درود میفرستیم ..

 2. امید گفت:

  خداوند روحش وشاد کند به خاطر خدماتش به مردم مروم منطقه درآن زمان.

 3. حسین گفت:

  این سخنان را که بهمن بیگی در مقایسه با ایلات خود و خانواده زنش اهمیتی به بویر احمد نمیداد و تعارفات بعدیش بخاطر رهایی از عذاب وجدان در مقابل محبتهای بویر احمدیها بوده من هم از دکتر سیسختی بارها شنیده ام.

  • اکبر بناهی گفت:

   باسلام اگر بخواهید قضاوت کنید از بزرگان استان که در استان خودتان ودیگر استان ها مشغول به کار هستند ببرسیدمثلا دکتر ملک حسینی

 4. !!!!!!! گفت:

  !!!
  بهمن بیگی عاشق بویراحمد بود.
  جناب حسین وجناب رضا ناصری : این اراجیف را از کجایتان درآوردید!!!!!
  در اولین دوره و دومین و…. دانشسرا میخواین 10 نفر از بویراحمد را بهتون معرفی کنم؟؟؟؟؟

 5. دکتر سی سختی گفت:

  با سلام ، هرچند جناب آقای بهمن بیگی در دبیرستان عشایری سهمیه ای برای بویراحمد درنظر نگرفته بودند ولی مطلبی که آقای حسین از قول اینجانب درخصوص (رهایی مرحوم بهمن بیگی از عذاب وجدان درمقابل بویراحمدیها) ذکر نموده اند ، ربطی به من ندارد و نظز اینجانب نمیباشد .

 6. علی گفت:

  منصفانه نیست اینطور در مورد بهمن بیگی قضاوت کنیم چراکه او عاشق پیشرفت عشایر ایران از شرق تا غرب از جنوب تا شمال ایران بود و واز تمام ایلات و طوایف معلم تربیت کرد

 7. محمد گفت:

  بهمن بیگی دوستت دارم

 8. عباسی از بوشهر گفت:

  بهمن بیگی افتخارمامردم عشایراست

 9. مسعود گفت:

  بهمن بيگي مرد آب و آيينه و آفتاب از ديار قهرمانان ونام آوران نه متعلق به قشقايي وممسني بلکه متعلق به تمام عشاير ايران است که هر فرد عشايري که خدمات بهمن بيگي را به ياد مي آورد بخاطر روح بلند اين مرد بايد تمام قد به احترامش از جا بلند شود
  اينکه آن برادر بوير احمدي کم لطفي نموده بايد مستنداتش راديد ولي همانطور که دکتر سي سختي نيز گفته اند سخنان ايشان هيچگونه ربطي به نظر دکتر سي سختي ندارد بنابراين بهتر است بجاي تعصب قومي وايلي ونظرات چالشي بيشتر درمورد بهمن بيگي تحقيق کنيم تا بهتر آن بزرگ مرد را بشناسيم ودر نقد کسي حتما “جانب انصاف را در نظر بگيريم

 10. سانازکشاورزی ازممسنی گفت:

  فکرنمیکنم کسی بیشترازمن به بهمن بیگی افتخارکنداوبرامن همیشه زنده است دوستش دارم مثل بهمن بیگی دیگربدنیانمی ایدافتخارایرانیان بودوهست دوسسسسسسستش دارم  ازته دل استادبی همتا استادمحمدبهمن بیگی عزیزاست

 11. محبوبه گفت:

  مگر کلمه ای یا جمله ای در میان ان الفبا ها می توان یافت که ایشان را توصیف کرد؟هر وقت اسم این بزرگوار را خواستم بر زبان بیاورم زبانم سنگینی کرد وچشمانم پر از اشک شد،افسوس که نتوانستم ایشان را از نزدیک ببینم وخاک زیر پایشان را ببوسم. افسوس گوهر گرانبهایی را از دست دادیم.

 12. علی حسین گفت:

  بهمن بیگی به یقین قهرمان ملی عشایرایران بودند،ودیو جهل وبیسوادی رااز جامعه عشایری آن زمان زدودند، وچه شیرین گفتند،.. رمز موفقیت درلابلای حروف الفبا نهفته است 

 13. شریفی‌عشایر بختیاری گفت:

  واقعا بهمن بیگی مایع افتخار عشایر هستند چنین افرادی در عشایر کم هستند راهشان پر رهرو باد

 14. ناشناس گفت:

  درود به روح پر فتوح مدير كل افسانه ، دكتر محمد بهمن بيگي .

 15. امراله پناهی آزاد کشکولی گفت:

  نیاز ایل به جناب آقای بهمن بیگی،نیاز زمین به خورشید بود بهمن بیگی تاابد افتخار ایل است وگذرزمان نمی تواند  اورا به بوته ی فراموشی بسپارد مهر او در دلهای مردم ریشه دوانیده ومحکم گشته است من زندگی

  خود رامدیون بهمن بیگی هستم

    روحش شاد وجایش بهشت باد

 16. فاطمه مرادی کهواده گفت:

  باسلام بمهمن بیگی خورشیدید بودکه به عشایر ایران تابید او هرگز فراموش نخواهد شد  بهمن بیگی بوسیله علم کوه هارا به  صدا درآورد وبه نیازمندان زندگی بخشید نمونه ی او زمادر نخواه زاد خداوند روحش را گرامی بدارد.

  • عارف جعفری شورباخورلو گفت:

   آقای بهمن بیگی در این عشق ورزی ک ب تعلیم داشت اصل از از عشق ازلی داشتن.میل ب اتحاد اجسام شوق اطاعت وبندگی ایثار و رهایی از خود ک کاملا قابل لمس بود دارا بودن،خدمت ایشون ک در گرو اتفاقی مبارک ک به قول خودشون هم که شانس باهاشون یار بوده انقلاب عجیبی شد برای با سواد شدن عشایر، آقای بهمن بیگی از صحنه ای در تاریخ عشایر قشقایی سبز شدند و قلمی که در چنته خود داشت بنای استواری را ترسیم کرد که ماندگار،هرچند که معنی قشقایی با تمام شدن نقاشان، خسروخان پدرشان اسماعیل خان وان عبوهت که در آن زمان به نقش میبستن تمام شد امیدوارم قلم عبد الله خان پسر ناصر خان و نوه هاش ی روزی انقلابی نوع ب پا کنن

 17. محمدرضا گفت:

  نامت تا همیشه بر قله ی کوههای زاگرس می درخشد… ‌روحت شاد استاد…

 18. ناصر گفت:

  بهمن بیگی در عصر خود رسالت انبیا را بجا اورد

 19. روناک رزمجویی(کلاه سیاه) گفت:

  آقای بهمن بیگی از بزرگمردانی هستند که تا ابد یاد و نامشان در قلب ما خواهد ماند.البته بنده ۲۸ سالم است و استاد دانشکاه هستم.. اما پدر و مادرم قبلا عشایری بودند و از لطف آقای بهمن بیگی استاددانشگاه شده اند و در زندگی بسیار پیشرفت کرده اند… منم گرچه ایشان را هرگز ندیده ام اما بسیار دوستدارشان هستم و چند وقتی یکبار هم بر سر مزار ایشان میروم و برایشان از خداوند طلب عفو و مغفرت مینمایم…ایران پاینده باد با بزرگمردانی همچون او و دکتر بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز، لرو از طایفه دشمن زیاری…
  باشد که نام بهمن بیگی تا ابد زنده بماند…

 20. سلام بنده دكتر غزاله قاسمي دختر دكتر سيروس قاسمي از طايفه ي فارسيمدان هستم هميشه زندگي و موفقيت و رفاه الان خودم و خانوادم رو مديون استاد بزرگم محمد بهمن بيگي ميدونم و در زمان حيات ايشون بارها دست بوش ايشون و سكينه خانوم مادر ايل قشقايي بودم بهشت ابدي جايگاه يگانه مرد ايل قشقايي استاد محمد بهمن بيگي

 21. فرج رزمجویئ گفت:

  بادرود بی پایان بر فرشته علم ودانش ومجاهدی نستوه که نور روشنای را از ظلمت در شمال کشور بجنوب وشرق را به غرب متصل کرد وما معلمان تا سه نسل مدیون دانشمند محمد بهمن بیگی هستیم

 22. امین قربانی کهمره ای گفت:

  درود و رحمت خدا بر این بزرگ مرد تاریخ عشایر.بزرگ مردی که به عشایر و روستاییان عزت و انسانیت اموخت.هرگز برای خود چیزی نخواست جز نام نیک.روحشان شاد.

 23. ناشناس گفت:

  باسلام به محضرکلیه دوستداران جناب محمد بهمن بیگیمن کلاس اول ابتدایی بودم که درشعب بوان با همسر محترم ایشان همکلاس بوده وخانه مان با مرحوم ارغوان خان کیانی که خان بکش بودومنطقه سرحد مان به نام چاه چنار عمرانش به دست وی انچام گرفت همسایه بودیم با توجه به نسبت فامیلی دمی از گذر زمان غافل نبودم بعد از دوسالی که در بوان بودیم همگی باخانواده به چاه چنار رفتیم ومعلم سال بعدم که مدرسه عشایری چاه چنار بود معلم دلسوز ومهربانم خواهر بیبی سکینه بهنام بیبی میمنت کیانی بود خواستم یادی از تولد ومحل زندگی دوران کودکی همسر محترم جناب بهمن بیگی ویادی از زیبا ترین منطقه یعنی بهشت ممسنی نموده باشم ارادت خاص خود راعیان می نمایم زکی اکبری استانبول ترکیه

 24. ناشناس گفت:

  همین بس که به استاد بزرگ وبی نظیرعشایر ایران افتخار وخدماتش را اجر مینهم وروحش قابل پرستش است اکتفا می کنم

دیدگاه شما