چاپ این برگه

مردی که مادر گورخر یتیم شد! (عکس و ویدئو)

یک گورخر یتیم به لطف نگهبانش که لباسی راه راه سفید و سیاه می پوشد دوباره به زندگی بازگشته است.

به گزارش بویرنیوز؛ این گورخر پس از کشته شدن مادرش توسط شیرها در پارک ملی تساوو شرقی در کنیا یک زندگی سخت را آغاز کرد اما مرد جوانی با پوشیدنی لباسی به شکل و شمایل گورخرها خود را جای مادر گورخر جا زده و این حیوان نیز او را به عنوان مادرش تشخیص می دهد.

این نگهبان در طول روز به طور مرتب به گورخر شیر می دهد و آسایش و امنیتش را تامین می کند همان کاری که مادر گورخر انجام می دهد.

در حیات وحش بچه گورخرها توسط مادرانشان به تنهایی پرورش داده می شوند و بین این جفت پیوندی بسیار قوی برقرار است.

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

 

فرارو