چاپ این برگه

ویدیو/ اوج گیری دوباره کرونا در استانها، هر ۹ تا ۱۲ دقیقه یک نفر بر اثر ویروس کرونا در ایران می میرد!

بویرنیوز:

ویروس کرونا دوباره در ایران اوج گرفته است و هر ۹ تا ۱۲ دقیقه یک نفر بر اثر ویروس کرونا در ایران می میرد!

انتخاب