پنجشنبه 12 تیر 1399 - 19:53

بی آبی در خیابان کارون اهواز

بیشترمنازل منطقه حصیرآباد اهوازسکونتگاه‌ غیررسمی و فاقدسند و دارای انشعابات غیرمجاز هستندو بدلیل مجاورت درکنار کوه در معرض ریزش قراردارند.عملیات آبرسانی به این منطقه به وسیله ۲ دستگاه پمپ و ازتاسیسات مخازن کارون صورت میگیردخیابان کارون این منطقه بیشتر ازیک هفته است که روزانه کمتر از ۱ ساعت آب دارند و دربعضی مواقع برای ذخیره آب ناچار هستندتا ساعت ۴ بامداد بیدار باشند تا بتوانند مقداری آب شرب ذخیره کنندساکنین این منطقه برای حل این معضل با شیلنگهای متصل به هم همچون پازل آب را به خانه انتقال دهند

بویرنیوز:

تصاویر: بی آبی در خیابان کارون اهواز

تصاویر: بی آبی در خیابان کارون اهواز

تصاویر: بی آبی در خیابان کارون اهواز

تصاویر: بی آبی در خیابان کارون اهواز

تصاویر: بی آبی در خیابان کارون اهواز

تصاویر: بی آبی در خیابان کارون اهواز

تصاویر: بی آبی در خیابان کارون اهواز

تصاویر: بی آبی در خیابان کارون اهواز

تصاویر: بی آبی در خیابان کارون اهواز

تسنیم
نظرسنجی
Sorry, there are no polls available at the moment.
لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=321335
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما