چاپ این برگه

(تصاویر) تغییر چهره عربستان پس از لغو منع تردد

بویرنیوز– شهروندان عربستانی پس از 90 روز قرنطینه از خانه های خود خارج شده و به گشتزنی، تفریح و خرید پرداختند..