چاپ این برگه

کاش تیترها دروغ می گفتند!

خورشید غروب کرده بوده و از دور درختان شهر را تماشا می کردم.

فارغ از غوغای دنیا که خبری تمام وجودم را درنوردید.

کاش می شد گفت تیتر ها دروغ می گویند.

بلوط های زاگرس یکی از ناجیان خود را در آخرین ساعات بهار به آغوش کشیده بودند و تیترها خبر از آسمانی شدن البرز زاگرس داشت.

تمام حرف هایش برای لحظه ای در خاطرم عبور کرد، چه مظلوم و غریبانه پرکشید ناجی درختان زاگرس.

اکنون البرز آسمانی شده و در فراغش دستان کدامین عاشق بلوط های غمدیده زاگرس را نوازش خواهد کرد.

نبودنی که تلخ ترین ها را در آخرین تقویم بهار ۹۹ رقم زد.

اکنون روی سخنم با جناب دکتر کلانتری، استاندار کهگیلویه و بویراحمد است باشد که تندیسی از این مرد بسازیم تا نمادی شود برای استقامت بلوط های این سرزمین .

البرز جان ، ایستادن و جنگیدن تا آخرین نفس را به همگان آموختی.

نام تو بر کالبد تک تک درختان این سرزمین نقش خواهد بست.

به قلم: سید داریوش حسینی