چاپ این برگه

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی _ ۲۱ خرداد

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۲۱ خرداد با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه رضا اردکانیان وزیر نیرو و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، ضمن ارائه‌ گزارشی در مجلس حضور داشتند.