یکشنبه 16 فوریه 2020 - 16:56

چرا نام وکيلي بعنوان نماينده ای مردمي ماندگار شد؟

قطعاً مجلسي مي تواند صداي مردم باشد که نمايندگان آن با شجاعت بر روي مواضع و انديشه هاي خود استوار باشند، مردم براي آنها مهم باشند و خواست مردم بر مسائل سياسي و شخصي ایشان ارجحیت داشته باشد.

به گزارش بویرنیوز به نقل از سایت عصر امید، یکی از معدود نمایندگان مطرح اصلاح طلب در این دوره انتخابات مجلس دکتر محمد علی وکیلی است که همواره با مناظره ها و سخنرانی های صریح و بی پرده اش در بین سیاسیون معروف است.

او اگرچه حامی دولت بود اما پای منافع مردم که میشد از هر منتقدی منتقدتر و جسورانه تر به بیان مشکلات و نقد عملکردها می‌پرداخت و با راهکارهای قانونی به دنبال بهبود فضای زندگی مردم بوده است.

شجاعت و صراحت لهجه

محمد علي وکيلي از معدود نمايندگان و مسئولاني است که هميشه به صراحت ابراز عقيده کرده ، او چندين و چند بار در تشکل ها و همايش هاي دانشجويي به مناظره پرداخته، مناظره در ميان قشر روشنفکر و مطالبه گر جامعه آنچنان سخت هست که حتي بالاترين مقامات دولتي و نمايندگان مطرح هم کمتر توان اين را در خود مي بينند که در اين جمع ها حضور پيدا کنند.

دکتر وکيلي اما اولويت نخستش دانشگاه بود، حضور در جمع مطالبه گر دانشجويي و شفاف سازي صريح و جسورانه در مقام نمايندگي مجلس در قوه مقننه از خصوصيات بارز او بوده است.

بيان طرح هاي ويژه شفافيت سازي در کشور

دکتر وکيلي طرح شفافيت آراي نهادهاي مهم را در مجلس طرح کرد، طرحي که به واسطه آن مي بايست تمامي شوراها، مجامع و نهادهاي مؤثر در قانونگذاري و نهادهاي تصميم گيرنده که صلاحيت سياست گذاري و يا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شوراي اسلامي، هيأت وزيران،‌مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، شوراهاي شهر،‌ روستا، ‌خبرگان رهبري و شوراي نگهبان موظف به علني سازي راي اعضا و انتشار آن در درگاه هاي اينترنتي خود هستند.

اين طرح دکتر وکيلي به امضاي 200 نماينده مجلس نيز رسيد و اگر به سرانجام ميرسید قطعاً گام بزرگي در شفافيت برداشته مي شد.

پشتوانه قوم زاگرس نشين

اتفاقات سالهاي اخير استان هاي زاگرس نشين را همه به خوبي به ياد داريم، از سقوط هواپيماي ياسوج گرفته تا سيل در لرستان و زلزله در چند استان لر نشين و دست آخر هم اتفاق ناگوار شيوع ايدز در روستاي چنار محمودي، عمده ترين حوادث استان هاي زاگرس نشين بوده است.

در موضوع سقوط هواپيما دکتر وکيلي جزو نخستين افرادي بود که به کهگيلويه و بويراحمد رفت تا به مشکلات خانواده هاي جانباختگان کمک کند، او به همين اکتفا نکرد و با همراه کردن نمايندگان در موضوع استيضاح ربيعي؛ وزير وقت رفاه که مقصرترين فرد در اين ماجرا بود در نهايت ربيعي را از از مسند وزارت برکنار کردند، البته او همواره مطالبه گر چرايي سقوط اين هواپيما بود و همواره در مجلس از لزوم بيان حقيقت ماجرا به مردم گفت،‌ اگرچه در نهايت به دلايلي که هنوز روشن نيست سازمان هواپيمايي از اعلام حقيقت طفره مي رود اما تلاش نمايندگان لر تبار مجلس از جمله دکتر وکيلي، تاجگردون و پارسايي در اين باره ستودني بوده است.

در زمينه اتفاق روستاي چنار محمودي نيز وکيلي از اولين نمايندگاني بود که از لزوم تشکيل کميته حقيقت ياب گفت و سرانجام نيز اين کميته را در مجلس تشکيل داد.

او جزو معدود نمايندگاني بود که با وجود برخي محدوديت ها پيگير اين واقعه شد و در مقابل اظهار نظرهاي نسنجيده به صورت جدي ايستاد و از شرافت و حيثيت مردم لرزبان اين منطقه دفاع کرد.

در سيل استان هاي کهگيلويه و بويراحمد، لرستان و خوزستان نيز علاوه بر حضور در اين استان ها، با دوستان و همکارانش در هيئت رئيسه مجلس ضمن تصويب طرح هاي حمايتي به صورت جدي دولت را تحت فشار گذاشتند تا شرايط مردم اين مناطق را سامان دهد.

اصلاح طلبي که فقط در حد شعار نبود

بسياري از نمايندگان با شعار اصلاح طلبي و در ليست اميد به مجلس رفتند اما در ادامه موضع گيري ها و حتي سخنانشان سنخيتي با اصلاح طلبي نداشت، براي آنها حالا ديگر حفظ منافع شخصي ارجحيت داشت.

دکتر وکيلي اما هيچگاه از انديشه اصلاح طلبي خود کوتاه نيامد، با اينکه مي دانست مشکلاتي برايش ايجاد مي شود و رد صلاحيت هم در انتظارش هست اما همواره بر رويکرد اصلاح طلبي خود ماند، سخنان او در مجلس در خصوص دولت اصلاحات و سران اصلاحات آنچنان سر و صدايي به پا کرد که اصولگراهاي شاخص مجلس را به بالاي صحن کشاند به نحوي که برخي از آنها قصد داشتند ميکروفن را از وي بگيرند و اجازه صحبت ندهند.

اين ثبات عقيده و بيان بدون واهمه عقيده همان رويه مطلوب مردم است، چرا که براي مردم هيچ چيز بدتر از دروغ و بيان نظرات بر اساس منافع نبوده و نيست.

محبوبيت در ميان اصلاح طلبان مجلس

دکتر وکيلي در هر چهار سال حضورش در مجلس جزو شخصيت هاي اثرگذار در هيئت رئيسه بود، ‌او با بالاترين آرا به عنوان عضوي از هيئت رئيسه انتخاب مي شد که خود نشاني از شايستگي و محبوبيت او در ميان مجلسي ها دارد.

چرا وکيلي از مخالفان لايحه بودجه بود؟

دکتر وکيلي نشان داده وقتي پاي منافع مردم در ميان است رفاقت و شرايط حزب برايش در درجات بعدي اهميت هستند.

او در موضوع بودجه همواره يکي از منتقدين بود و حتي در اين باره نيز با برخي نمايندگان بودجه اي که قرابتي هم با او داشتند به جدل پرداخت،‌ به عقيده وکيلي بودجه اي که نتايجش در زندگي مردم نه بهبود بلکه کوچک تر شدن سفره هايشان است به درد نمي خورد.

او از اين منظر همواره مدافع مردم و به عنوان عضوي از کميسيون تلفيق به دنبال اصلاح بندهايي از بودجه بود که به وسیله آنها بتوان شرايط مردم را بهتر کرد.

معيشت مردم اولويت نخست باشد

دکتر وکيلي شجاعانه ترين نطق مجلس در زمينه لزوم بهبود معيشت مردم و بهبود وضع کارگران شرکت ها و کارخانجات داراي مشکل را داشت.

او در خصوص لزوم بازنگري دولت در نحوه سامان دادن به وضع مردم آنچنان در مجلس نطق کرد که بعدها حاميان دولت و نمايندگان ليست اميد هم به او خرده گرفتند، وکيلي اما در نطق هاي خود همواره تاکيد بر حمايت مالي و معيشتي موثر از مردم گفت و شايد اگر فشارهاي او و ديگر نمايندگان موثر مجلس نبود، کمک هاي معيشتي و يارانه ها به اقشار خاص در اين حد رشد نمي کرد.

حمايت از فضاي باز مجازي و نقادي

دکتر وکيلي در کميسيون فرهنگي مجلس عضويت داشت به همين واسطه او بيشترين ارتباط را با مسائل فضاي مجازي و بستر فرهنگي نقادي در کشور داشت.

در شرايطي که به واسطه برخي تنش ها در سالهاي اخير همواره بستن برخي شبکه هاي اجتماعي بعنوان يک راه حل دنبال مي شد و اين مساله چندين بار نيز به کميسيون فرهنگي مجلس ارجاع مي شد اما دکتر وکيلي و مطهري همواره از منتقدان بستن فضاي مجازي و دسترسي هاي مشروع مردم به اين فضا بودند.

شايد اگر تلاش هاي آنها در مجلس نبود، اينستاگرام هم امروز فيلتر بود و اين يعني به خطر افتادن کسب و کارهاي بيشماري که در نتيجه اين فضا فراهم شده بود.

حضور فعالانه در قانونگذاري به نفع مردم

وکيلي از نمايندگاني بود که خود باني طرح هاي بهبود معيشتي و اقتصادي در مجلس بود، کمک هاي او در معافيت هاي مالياتي بخش عمده ای از کارمندان، تصويب قانون افزايش کمک هاي حمايتي به نهادهاي خاص، قانون حمايت از معلولان، قوانين  مرتبط با زنان و موارد اينچنيني بخشي از کارنامه درخشان او در مجلس است.

او در زمينه بنزين نيز طرفدار مردم بود، دکتر وکيلي در سخناني از نامناسب بودن نحوه قيمت گذاري هاي جديد با توجه به شرايط حال حاضر مردم گفت،‌ اگرچه قوانين تصويب شده در مجلس هاي گذشته در نهايت اين اجازه را به دولت مي داد که افزايش قيمت بنزين را اعلام کند اما بیان چندباره این درخواست و شرايط مردم و نقد دولت بخاطر ناديده گرفتن اين شرايط توسط او جاي تقدير دارد.

به گزارش بويرنيوز، قطعاً مجلسي مي تواند صداي مردم باشد که نمايندگان آن با شجاعت بر روي مواضع و انديشه هاي خود استوار باشند، مردم براي آنها مهم باشند و خواست مردم بر مسائل سياسي و شخصي ایشان ارجحیت داشته باشد، مشارکت در قانونگذاري به نفع مردم و ابراز عقيده به نفع مردم حتي با به خطر افتادن منافع خصوصي را فراموش نکنند و اين خصوصيات در افرادي همچون دکتر وکيلي موج مي زند.

لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=316964
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :
  1. کریمدادموحدی گفت:

    دکتروکیلی یک انسان به تمام معنا مردم دار وولایت مدار هستش

دیدگاه شما