چاپ این برگه

انتقاد جنتی از رد صلاحیت های گسترده

انتقاد جنتی از رد صلاحیت های گسترده

وزیر اسبق ارشاد از ردصلاحیت صدهانفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.

به گزارش بویرنیوز، علی جنتی در حساب توییتری خود نوشت:

صدهانفرازنامزدهای انتخابات مجلس به دلیل عدم التزام عملی به اسلام یاعدم اعتقادبه نظام ردصلاحیت شده انددربین آنان بسیاری ازشخصیتهای متدین،کارآمدومعتقدبه نظام دیده میشوندکه از حضوردراین رقابت بازمانده اندوقتی داوران مسابقه همگی از طرفداران تیم رقیب باشندپیشاپیش نتیجه مسابقه روشن است