چاپ این برگه

ورود ۳۳ داروی زیستی به بازار توسط شرکتهای دانش بنیان

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از تولید ۳۳ داروی زیستی خبر داد و گفت: این داروهای زیستی توسط شرکتهای دانش بنیان تا ۱۸ ماه آینده وارد بازار می شوند.
“بویرنیوز”دکتر مصطفی قانعی با بیان اینکه تولید داروهای زیستی از جمله برنامه های ستاد توسعه فناوری به واسطه شرکتهای دانش بنیان بوده است،اظهار کرد: ما در صددیم تا به تدریج داروهای وارداتی را خودمان تولید کنیم. از دو سال قبل که تحریم ها به وجود آمد علاوه بر شتاب در تولید داروهای زیستی، سایر داروها را هم مدنظر قرار دادیم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با تاکید بر اینکه تولید این داروها کشور را بی نیاز از واردات می کند، بیان کرد: به صورت کلی می توان گفت که ۱۴۰ داروی زیستی وجود دارد که ما موفق شدیم از دوسال گذشته ۲۲ دارو را به تولید برسانیم.

وی ادامه داد: همه دارو های زیستی برای تولید به صرفه نیستند بنابراین از این تعداد ۳۳ داروی دیگر مهم به شمار می روند که برای تولید آنها برنامه داریم.

قانعی افزود: قرار است ۳۰ داروی دیگر تا ۱۸ ماه آینده توسط شرکت های دانش بنیان به تولید برسد و ما شاهد این داروها در بازار باشیم.

وی تاکید کرد: به هر حال تا ۱۸ ماه آینده تولید دارو از ۹۷ کنونی به ۹۹درصد می‌رسد.