چاپ این برگه

پر کارترین مدیر این روزهای کهگیلویه و بویراحمد کیست؟!

تعدادی از مخاطبان بویرنیوز نوشتند:

دکتر فیض اله پاسره را باید فعالترین و پرکاتر ترین مدیر این روزهای کهگیلویه و بویراحمد است، او همرمان مسئولیت دو شرکت مهم استان را دارد،پاسره مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی و سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری است.

به عقیده مردم: با توجه به حساسیت های مساله آب و در حال گذر بودن تابستان بدون شک حساسترین مسئولیت استان به مدیریت امور آب برمی گردد، شاید بقیه خدمات کم و زیادش به چشم نیاید اما مساله آب بعنوان حیاتی ترین نیاز روزانه بشر قابل شوخی و کم کاری نیست.

اگرچه بحث هایی برای ادغام و یکی شدن این دو شرکت هست اما اکنون این دو سازمان جدا هستند و حوزه خدمتی متفاوتی دارند از یک طرف 16 شهر را داریم و از طرفی حدود 1700 روستای پراکنده در استان وجود دارد که این خود گواه سختی کار در هر دو حوزه است.

مخاطبان راضی از مدیر جدید آب شهری:

به عقیده آنها در مدت حدود دو ماه اخیر تغییرات خوبی در حوزه آب شهری و به ویژه در نحوه ارتباط مسئولان آب و فاضلاب با مردم مشاهده شده است.

می شود کار کرد فقط باید پای کار بود

مخاطبان می گویند وقتی یک مدیر قادر است همزمان دو شرکت را اداره کند، هم به جلسات استانی و دیدارها و اقداماتش در استان برسد و هم به رایزنی ها در تهران برای جذب بودجه بپردازد، این یعنی می شود کار کرد اگر کار به کاردانش سپرده شود.

نقدهای مردم

برخی اما نقد دارند، به عقیده آنها باید نیروهایی که مستقیماً با آبرسانی به مردم سر و کار دارند و وظیفه شان تنظیم نحوه آبرسانی است توجیه شوند و مردم را بیشتر درک کنند، به زعم این دسته افراد گاهی مشکلات در نحوه آبرسانی به مردم به همین نیروهای در صف بر می گردد، نیروهایی که آبدار نامیده می شوند.

تاخیرات در ساماندهی شکستگی خطوط و شبکه های انتقال آب هم از دید برخی مخاطبان یکی از چالش ها بوده، آنها ادعاد دارند که اگرچه شکستگی ها کمتر شده اما هست ایراداتی که دیر تعمیر می شود و در عمده مواقع نیاز به حضور و دخالت خود مدیران ارشد می شود، به نظر این دسته از مردم در این زمینه باید هم ساز و کارها اصلاح و هم بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی مد نظر باشد.