چاپ این برگه

زردی ناخن ها از این بیماری ها خبر میدهند؛

🔻 زردی ناخن ها از این بیماری ها خبر می دهند↯

🌕کمبود آهن و روی
🌕بیماری های تیروئید
🌕دیابت
🌕بیماری کبد
🌕بیماری های کلیه
🌕کمبود انواع ویتامین ها