چاپ این برگه

ترشحات بينی درباره سلامت شما چه میگويند؟

👈شفاف:
ترشحات رقيق و شفاف به معنای سالم بودن شماست
👈سفيد:
ترشحات مخاطی سفيد ممکنست بيانگر شروع سرماخوردگی، آلرژی يا کم‌آبی بدن باشد
👈زرد يا سبز:
هر دو رنگ زرد و سبز بيانگر اين هستند که شما بيمار هستيد و دستگاه ايمنی‌تان در تلاش برای مقابله است
👈طلايی و بسيار چسبنده:
ترشحات مخاطی که رنگ زرد تيره‌تر و قوامی مانند کره بادام‌زمينی دارند، ممکن است بيانگر سينوزيت قارچی، نوعي عفونت ناشی از هاگ‌های کپک‌هايی باشند که درون بينی گير افتاده‌اند
👈قرمز يا صورتی:
علت ايجاد اين رنگ در ترشحات مخاطی نشت خون از رگ‌های خونی پاره شده است
👈سياه:
عفونت مزمن سينوس يا عفونت قارچی