چاپ این برگه

خبر خوش نوروزی در خصوص اعتبارات سیل کهگیلویه و بویراحمد

بویرنیوز، به منظور بازسازي و جبران خسارات سيل ابتداي سال جاري 554 ميليارد ريال اعتبار از محل منابع ماده 10  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، توسط هيأت وزيران براي استان كهگيلويه وبوير احمد مصوب و توسط معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ گرديد.

160 ميليارد ريال از اين اعتبارات براي جبران خسارات وارد شده به بخش راههاي استان، 60 ميليارد ريال جهت ساماندهي، ديوارسازي، احداث سيل بند و لايروبي رودخانه ها، 90 ميليارد ريال جهت تأسيسات شهري و كانال هاي هدايت سيلاب، 50 ميليارد ريال جهت  جبران خسارات زير ساخت هاي شهري و روستايي و خريد ماشين آلات مورد نياز، 170 ميليارد ريال جهت تأمين خسارات ايستگاه هاي پمپاژ، سردهنه هاي تأمين آب كشاورزي و تأسيسات آبي در حال بهره برداري، 20 ميليارد ريال جهت جبران بخشي از خسارات سيل به شبكه برق استان بوده است.

322 ميليارد و 950 ميليون ريال از اين اعتبار( معادل 58 درصد كل اعتبار) در قالب اسناد خزانه اسلامي ( دوساله) موضوع بند(ه) تبصره 5 قانون بودجه 1398 تخصيص يافته و ابلاغ شده است