چاپ این برگه

داستان ناتمام خودکشی جوانان در کهگیلویه و بویراحمد

خودکشی در میان جوانان کهگیلویه و بویراحمد آمار قابل تأملی را به خود اختصاص داده است.

به گفته تندگویان؛ معاون ورزش و جوانان، استان‌های لرستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین آمار خودکشی را دارند و آمار خودکشی بی‌ارتباط با اشتغال و بیکاری نیست.

به گزارش بویرنیوز، شوربختانه امروز به واسطه افزایش آمار خودکشی جوانان، این مسأله حاد دیگر نه عجیب است و نه رخدادی غیر عادی، همه ما مستمراً خودکشی پسران و دختران فامیل را شنیده و دیده ایم.

آنقدر این روزها خودکشی زیاد شده است که دیگر خیلی راحت از کنار آن میگذریم و همه چیز با حضور در مراسمات ترحیم ختم تمام میشود، بی آنکه یک لحظه فکر کنیم چرا و به چه دلیل نوجوانان و جوانان ما خودکشی را راه حل نهایی خود انتخاب می کنند!

چه شد که به اینجا رسیدیم؟!

در گذشته واژه خودکشی آنچنان نامأنوس و زشت بود که حتی کسی به خود جرأت نمیداد به آن فکر کند،و باور و فرهنگ مردم بدون شک اولین نقطه ای است که میتوان با بررسی آن به چرایی خودکشی ها میان نوجوانان و جوانان رسید.

هم بیکاری و مسائل اقتصادی در امر خودکشی دخیل است و هم فرهنگ متفاوت دو نسل منجر به بروز چالش های جدی در خانواده ها و در نهایت خودکشی در برخی از خانواده ها شده است.

ضرورت بازنگری در آموزش و فرهنگ سازی/سلامت روان را جدی بگیریم

در برخی موارد واقعاً نوجوانان و جوانان تنها به قصد ترساندن خانواده ها و همراه کردن آنها با خواسته هایشان دست به خودکشی می‌زنند بی آنکه بدانند ته ماجرا به کجا ختم می‌شود.

در ارتباط خود با فرزندانتان بازنگری کنید

امروز را نمیتوان با دیروز مقایسه کرد، طبعاً قیاس میان فرزندان امروز و دیروز هم اشتباه است، والدین باید بدانند اگر می‌خواهند شادابی، نشاط و امید را به فرزندان خود هدیه دهند باید قبل از ارتباط والد و فرزندی، با بچه های خود دوست باشند، راحت بگویند، خوب بشنوند و مثل یک دوست فرزندشان را به مسیر درست هدایت کنند.

اجازه ندهید فضای مجازی فرصت درد دل و ارتباط با خانواده را از شما بگیرد، متأسفانه گستره استفاده از فضای مجازی آنچنان فاصله میان خانواده ها انداخته است که برخی اوقات ارتباطات تنها در همان فضا خلاصه می‌شود، دیگر کسی به خوبی از حال و روز نزدیک ترین فرد خود آگاهی ندارد.

روی سخن ما با نوجوانان و جوانان هم هست، خودکشی راه خوبی برای اثبات خود به دیگران و رسیدن به اهدافتان نیست، میشود با گفت و گو مشکلات را حل کرد، باور کنید هیچ چیزی ارزش جانتان را ندارد.

زندگی با ارزش تر از آنست که بخاطر یک مشاجره، یک خواسته و یک مشکل ساده از شما گرفته شود، خودکشی راه خوبی برای ترساندن و حتی خودنمایی نیست، باید برایتان عبرت شود دیگرانی هم همین راه را رفتند و آخر و عاقبتی نداشت،  آنها هم شاید فقط به دنبال قبولاندن خود و اهدافشان به دیگران بودند اما راهی را انتخاب کردند که پایان تاریکی داشت و به هیچ چیزی هم نرسیدند.

وظیفه نهادهای فرهنگی هم البته مهم است، آموزش و کار بر روی فرهنگ روانی افراد را باید جدی گرفت و از همان ابتدا در آموزش کودکان جای داد.

به گزارش بویرنیوز، همه چیز دست خودمان است، از خودمان شروع کنیم، چه ایرادی دارد اگر احساس میکنم روان و خاطری آزرده و افسرده داریم به روانشناس مراجعه کنیم، یاد بگیریم با فرزندانمان و با هم به جای مجادله و قدرت نمایی، گفت و گوی دوستانه را تمرین کنیم و در پایان یاد بگیریم و بدانیم ارزش زندگی از هر چیزی که فکرش را بکنیم بیشتر است