چاپ این برگه

لطفاً با همه امکانات به پا خیزید/مهم ترین داشته کهگیلویه و بویراحمد در خطر نابودی

ملخ های مهاجم از سمت بوشهر وارد شهرستان گچساران شده و هم اکنون ۴۰ هزار هکتار از اراضی گچساران به ملخ های مهاجم آلوده شده و ملخ ها در حال پیشروی هستند.

به گزارش بویـرنیـوز، هجوم ملخ های مهاجم این بار آژیر خطر را در کهگیلویه و بویراحمد به صدا درآورده است، ملخ هایی که هر چه بر سر راه خود می بینند از محصولات کشاورزی گرفته تا درختان و سایر گیاهان ارزشمند را نابود می کنند و بدتر اینکه با تخم ریزی در مناطق مختلف اثر بسار مخرب اکوسیستمی در طبیعت به جای می گذارند و کار مقابله را بسیار سخت می کنند.

این ملخ ها هم اکنون مناطق بی بی حکیمه، باباکلانن و لیشتر را آلوده کرده اند و آنطور که فرماندار شهرستان گچساران گفته، با وجود بسیج تمامی امکانات اما تجهیزات پاسخگوی مقابله با آفت ملخ ها نیست.

به گزارش بویرنیوز، باید همه امکانات استان را برای مقابله با این پدیده نامیمون جمع آوری کرد و در صورت نیاز از دیگر استان ها نیز درخواست کمک کرد، ملخ های مهاجم بسیار بسیار نابودگر هستند و فرصت نیز برای نابودی آنها قبل از تخم ریزی محدود است، قطعاً اگر به صورت جدی و اثرگذار مقابله نکنیم به زودی شاهد آلوده شدن منتطق بیشتری از استان به این آفت هستیم.

طبیعت و کشاورزی مهم ترین داشته های استان کهگیلویه و بویراحمد و مردم محروم آن است، اگر بحران پیش رو به خوبی مدیریت نشود مهم ترین داشته هایمان در معرض نابودی قرار می گیرد، بنابراین باید با عزم همگانی و البته تجمیع