چاپ این برگه

(نظر شما) درباره جمله تامل برانگیز نامزد انتخابات بویراحمد چیست؟

گروه سیاسی – قوام فروزان مدت هاست که فعالیت خانه به خانه خود را برای حضور در صحنه انتخابات شروع کرده است.

به گزارش بویرنیوز، وی اخیرا هم در گفتگویی با رسانه ها از حجم بالای درخواست ها از خود سخن گفته است.

فروزان برای اثبات دلیل و حضور خود در عرصه انتخابات از جمله جالبی استفاده کرده است.

فروزان است: تاکنون تصمیم نهایی برای حضور در انتخابات مجلس را نگرفته ام اما حجم درخواست ها و دعوت های مردمی بگونه ای زیاد است که از تعطیلات نوروز که به منطقه آمده ام نتوانسته ام به تهران برگردم .

نظر شما چیست؟