چاپ این برگه

قابل توجه مسئولان منابع طبیعی و مردم استان/خطری جدی که به زودی کهگیلویه و بویراحمد را تهدید میکند

سال زراعی جاری یکی از پر بارش ترین سال ها در کهگیلویه و بویراحمد بود به گونه ای که استان از زمینه بارش ها رتبه سوم را کسب کرد.

به گزارش بویرنیوز، حجم بارش ها به میزانی بود که هم خوشحالی مردم و کشاورزان را در پی داشت و هم متولیان امر آبرسانی را مسرور از پر شدن سدها و بالا آمدن تراز آب چاه ها کرد.

تا اینجای مسأله خوب و عالی است به ویژه وقتی به طبیعت خارق العاده این روزهای کهگیلویه و بویراحمد سری می‌زنیم، شادمان از از هر زمان شکرگزار نعمات الهی و بارش های به موقع و فراوانش می‌شویم.

اما با گرم شدن هوا و آغاز تابستان خشک مسأله آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگل های استان تهدید بسیار جدی و خطرناک برای استان خواهد بود.

بارش های سال جاری موجب افزایش گیاهان و علف های کوهی در جای جای استان شده است و همین امر زمینه بروز و گسترش آتش سوزی در طبیعت استان را بسیار محتمل میکند، آتش سوزی هوایی که عمدتاً منشأ انسانی دارند و در سالهای پیش هم بهش های زیادی از طبیعت کهگیلویه و بویراحمد را طعمه خود کرده.

قطعاً منابع طبیعی با تمام توان هم یارای مقابله یکه و تنها با آتش سوزی های گسترده در طبیعت را نخواهد داشت، و در اینجا در وهله اول کنترل مسأله به احساس مسئولیت خود مردم بر می گردد.

برای مدیریت بهتر شرایط در تابستان پیش رو باید:

منابع طبیعی به صورت مستمر و با اطلاع رسانی گسترده به مردم، آگاهی و هشدار برای حضور بی خطر در طبیعت را یادآور شود.

مناطق پر خطر از وجود زباله به ویژه زباله های شیشه ای که زمینه ساز آتش سوزی هستند تخلیه شود.

از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و سایر دستگاه ها برای مقابله با خطرات احتمالی استفاده شود.

در مناطق پر خطر ضمن نظارت بیشتر، لوازم ضروری اطفاء حریق در دسترس قرار بگیرد.

و البته با افرادی که به صورت تعمدی اقدام به آتش زدن بخش های از منابع طبیعی به هر بهانه ای میکنند، به صورت سختگیرانه برخورد قاطع بشود.