چاپ این برگه

متخلفان انتخاباتی به یک سال زندان محکوم می‌شوند/ خداحافظی با صف‌های طولانی و کمبود تعرفه

لایحه جامع انتخابات، نقاط ضعف و قوتی دارد، الکترونیکی شدن انتخابات، تقویت نقش احزاب، افزایش مصادیق تخلفات انتخاباتی از جمله نقاط قوت این لایحه است.