چاپ این برگه

فرصت 48 ساعته به رئیس بیمارستان بزرگ یاسوج برای اخراج نیروهای بدون ضابطه/رئیس بیمارستان را برکنار کنید

سرپرست معاونت توسعه مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و  بویراحمد خواستار اخراج نیروهی بدون ضابطه بیمارستان جدید یاسوج شد.

به گزارش بویـرنیـوز، دکتر غلام نژاد در نامه ای تند عواقب استخدام های بدون ضابطه در بیمارستان بزرگ یاسوج را متوجه رئیس این مرکز بیان و از فرصت 48 ساعته رئیس بیمارستان بزرگ یاسوج برای اخراج نیروهای بدون ضابطه این واحد درمانی خبر داد.

طبق شواهد گویا استخدام های صورت گرفته بدون اطلاع هیئت رئیسه و مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته است.

به گزارش بویرنیوز، در شرایط کنونی، آوردن تعدادی از افراد، امیدوار کردن آنها به استخدام و حتی پایه ریزی برخی زندگی ها بر همین مبنا، از نظر اخلاقی و انسانی کار را برای اخراج این افراد مشکل می کند و قطعا در صورت چنین اقدامی برای حمعیت زیادی از افراد و خانواده هایشان بار روانی و اجتماعی سنگینی خواهد داشت.

از طرفی استخدام و بکارگیری افراد در این حجم  آنهم بدون ایجاد فرصت برابر برای همه بیکاران جامعه، ظلم در حق مردم است.

به نظر می رسد دکتر ایلامی(همانطور که قبلاً به رئیس بیمارستان جدید در خصوص هرگونه به کار گیری نیرو هشدار داده بود) باید بدون مماشات دست به کار شود و عذر این دست افراد فاقد صلاحیت مدیریت در درون سیستم که با اقدامات نسنجیده خود از یک طرف آبرو و اعتبار یک سازمان در انظار عموم مردم را خدشه دار می کند، از طرفی با ایجاد حق برای تعداد زیادی از افراد زمینه آسیب آنها را فراهم آورده اند، را بخواهد.