چاپ این برگه

دیدار معاون پارلمانی رئیس جمهور با خانواده شهید ایزدپناه در یاسوج

معاون پارلمانی رئیس جمهور با حضور در منزل شهید کرامت ایزدپناه با خانواده این شهید جلیل القدر دیدار کرد.


به گزارش بویرنیوز، حسینعلی امیری شامگاه جمعه وارد شهر یاسوج شد.

امیری در دیدار با خانواده شهید ایزدپناه گفت: امنیت کنونی ما بخاطر جانفشانی شهداست.

حسینعلی امیری افزود: امنیت، اقتدار و عزت ایران مدیون جانفشانی شهداست.

امیری خاطرنشان کرد: اگر امروز در کشور امنیت و آرامشی است، نتیجه فداکاری شهداست.

امیری با اشاره به موارد مطرح شده توسط خانواده شهید ایزدپناه، گفت: مشکلات مطرح شده در این راستا پیگیری خواهد شد.