چاپ این برگه

حکم رئیس جدید قوه قضائیه تا دو ـ سه روز آینده ابلاغ می‌شود

آیت‌الله آملی رئیس قوه قضائیه گفت: حکم رئیس جدید قوه قضائیه تا دو ـ سه روز آینده ابلاغ می‌شود.