چاپ این برگه

وقتی وزارت اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد را به حساب نمی آورد!/+سند

امروز رسانه ها به نقل از وزارت اقتصاد به ارائه‌ی سندی از میزان شادی در استان های کشور پرداختند، جدولی که توسط این وزارتخانه منتشر شد نامی از کهگیلویه و بویراحمد در آن نیست.

بر پایه گزارش پایش شاخص‌های ملی محیطکسب و کار در راستای سنجش و ارتقای بهره‌وری که مربوط به تحلیل شاخصسرمایه اجتماعی در سال 1396 بوده و توسط وزارت اقتصاد منتشر شده است، یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی «احساس خوشی داشتن» بوده که در میان مردمان استان‌های مختلف پژوهش‌ شده است.

از شهروندان استان‌ها پرسیده شده  «آیا طی هفته گذشته احساس خوشی زیادی داشتید؟» که آمارهای جالبی بدست آمده است.

طبق این گزارش، احساس خوشی داشتن از جمله عوامل مثبت برای سرمایه اجتماعی است.

داده‌های به دست آمده نشان از این دارد که استان‌های گیلان، مازندران و کردستان بیشترین امتیاز را در احساس خوشی داشتن کسب کرده اند. استان های اصفهان، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی کمترین میزان امتیاز احساس خوشی را داشته اند. میانگین کشور در این مؤلفه ۰.۵۷ است که ۱۵ استان امتیازی بالاتری از میانگین کسب کرده اند.

به گزارش بویرنیوز، نکته جالب این است در این آمار نامی از کهگیلویه و بویراحمد نیست ظاهراً وزارت اقتصاد استان را به حساب نیاورده است.

هرچند مشخص است استانی که در همه موارد و به ویژه بودجه و امکانات کمتر دیده میشود، و بیکاری در آن در صدر کشور است، شادی در آن اندک است.