دوشنبه 24 دی 1397 - 9:47

تموم تار و پودم کار دَیمه/ وجودم جلوه رفتار دیمه

فریدون داوری شاعر شهیر کهگیلویه و بویراحمدی در وصف مادر شعر زیبایی با لهجه محلی در وصف مادر دارد.

گلیم جون مو تَمدار دَیمَ
گلیم جون مو تمدار دَیمَ
وجودم نقطه ی پرگار دَیمَ
دتا چشمم که هی خَرس واتر ایکه
گواه دردل بسیار دَیمِ
گلیم وسرفه وخورجین مفرش
صنایع دستی وکردار دَیمِ
دل نازکتر برگ گل مو
من ای دنیا فقط غمخوار دَیمِ
تموم تار وپودم کار دَیمِ
وجودم جلوه رفتار دَیمِ
چه قر زحمت کشی دَی درد مندُم
مو شیره ی جونش چی نون خردم
اغوم ایکه و شیره ی جون ومی دا
هزار دف نازم ایکه تا بخندُم
بعدِ پروردگار دَیم ای پرستم
چطوری ایتَرُم دل وَش نبندُم
اگر تو ایگِرُتُم جونش ای سوت
وَم ایگو روُ خیا دورت بگردُم
قضام ای یَگِرُو قربونم ایره
الهی روُ مُو هم بعدت نگردم
پَرهَ ایگَردَنا مرغ ایوَراوِرد
واَسک نرم ایکه اَرد گندم
تموم زندگی مدیون دیمُم
که تا مردم دل مهرش نکندُم
دییم بنگ باد بیدار ایکه
بهار مثل پرستو بار ایکه
به اندازه سه تا مرد کار ایکه
کلاف جونش تَمدار ایکه
ونرمی برگ گل رفتار ایکه
گلال زلفم تیمار ایکه
مو ومعمار هستی پرس کردم
وسیم تعریف ای معمار ایکه
من گوشم اذون مهر ایگو
حس توحیدم بیدار ایکه
هزار رنج و خوش هگلیم جون مو تَمدار دَیمَ

لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=296222
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما