چاپ این برگه

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم از جلسات بی نتیجه به ستوه آمد!(+راهکار بویرنیوز)

گروه سیاسی- مدتی است جلسات پر رونق استانداری کهگیلویه و بویراحمد کاهش محسوسی پیدا کرده است.

جلسات تقریباً بی حاصل استانداری کهگیلویه و بویراحمد که بارها مورد نقد بویرنیوز بود حالا ظاهراً استاندار را نیز به ستوه آورده است و دیگر تمایل چندانی برای برگزاری جلسات وجود ندارد.

اگرچه دکتر احمدی توانست نظم و انضباط را بر مجموعه استانداری و ادارات استان حاکم کند اما در زمینه دست یابی به اهداف و مأموریت‌های خود آنطور که باید موفقیتی نداشت.

حالا احمدی ترجیح می‌دهد به جای جلسات استانی بیشتر وقت خود را به تهران برود و از مرکز پیگیر رفع مشکلات استان باشد، امری که در ابتدا خود مخالف آن بود و اینطور می‌گفت«وقتی وزارت کشور من را به عنوان استاندار اینجا فرستاده باید خودم حل کنم مشکلات را و اگر هر روز تهران باشم و کمک بخواهم که این مسئولیت سپردن چه معنایی دارد»!

البته بخش اعظم عدم کامیابی استانداری به مدیران برمی گردد، مدیرانی که عمدتاً با سفارش و لابی گری نمایندگان منصوب شده اند و از توانایی و تخصص قابلی برخوردار نیستند.

بخشی از نواقص هم به وضع بودجه بر میگردد که چالش این روزهای کل کشور است.

و اما توصیه بویرنیوز:

همانطور که بویرنیوز پیش از این مطرح کرد، جلسات متعدد راه درمان عدم توسعه استان نیست، اگرچه جلسات و بازدیدها باید باشد اما ازدیاد این دو مسأله نه کمک کننده هست و نه درمان!

استاندار باید با کمک مشاوران قابل ابتدا از وضعیت استان اطلاعات دقیق کسب کند، از کمبودها، چالش ها و نیازهای مناطق مختلف استان به خوبی مطلع شود و در مرحله بعد با الزام دستگاه ها به رفع مسائل مربوط به خود، به صورت دوره های مستمر هم نظارت داشته باشد و هم گزارش پیشرفت و توسعه امور را بخواهد.

قطع به یقین پس از مدتی ضعف و قوت ها و البته موانع پیش رو شناسایی می‌شود، در ادامه کار هم باید مشوق برای اقدامات مثبت پیش بینی شود و هم اقدامات تنبیهی برای بی توجهی به فرایند توسعه مد نظر باشد.

به گزارش بویرنیوز، تا زمانیکه مدیران و مسئولان ارشد استان روحیه مطالبه گری نداشته باشند و برای احقاق حقوق مردم استان پیگیری مستمر از مرکز را پشت گوش بیندازند نمیتوان امیدی به تغییر و بهبود داشت.