چاپ این برگه

اقدام زشت استاندار کهگیلویه و بویراحمد

گروه سیاسی – در جلسه شورای اشتغال استان کهگیلویه و بویراحمد اتفاق عجیبی رخ داد.

به گزارش بویرنیوز، در بخشی از این جلسه زمانی که نماینده سازمان بهزیستی خواست پیرامون عملکرد این سازمان توضیح دهد، استاندار کهگیلویه و بویراحمد وی را از جلسه اخراج کرد.

هر چند دلیل اخراج این نماینده توسط استاندار عدم حضور مدیرکل دستگاه معرفی شده اما نکته قابل توجه این که در بسیاری جلسات مدیران در سفرهای خارج از مرکز استان حضور دارند و قطعا می بایست فردی به نمایندگی از آنها در جلسات مربوطه شرکت کند.

استانداری می تواست از حضور این فرد قبل از جلسه ممانعت به عمل آورد با همان دلایل من درآوری خودش!

اما بیرون کردن یک فرد آن هم در حضور تعدادی زیادی مدیر و دوربین و خبرنگار، نه تنها نشان از مدیریت ندارد بلکه با عرض تاسف باید گفت نشان از نداشتن آداب اولیه انسانیت است.

کدام دین و قانون به ما اجازه توهین و تحقیر افراد را داده است آن هم کسانی در این سطح.

استاندار محترم که جز معلمی دانشگاه و یک دوره نمایندگی مجلس سابقه اجرایی نداشته، استانداری را با کلاس درس دانشگاه اشتباه گرفته و رفتار وی بدعتی زشت را در استان ایجاد کرده است.

چه کسی این حق را به وی داده که اینگونه حریم ها را شکسته و به راحتی با آبروی افراد بازی کند.

لازم است تا استاندار از این فرد عذرخواهی کرده و در رفتار خود در استان تجدید نظر کند، چرا که چنین رفتاری عواقب ناخوشایندی برای دولت و استانداری در پی خواهد داشت.