چاپ این برگه

سه معاون استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد مشخص شدند؛ نظر شما چیست؟

گروه سیاسی – سه معاون استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد مشخص شدند.

همان گونه که قبلا و برای اولین بار “بویرنیوز” اطلاع رسانی کرده بود، استاندار حق امضا را از معاونین فعلی خود که منصوب استاندار قبلی بودند را گرفت و تصمیم به تغییر هر سه معاون گرفت.

دکتر احمدی، آقایان فیلی، گوهرکانی و نظری را برای معاونت های عمرانی، اقتصادی و سیاسی خود در نظر گرفت و به وزارت کشور برای طی مراحل اداری معرفی کرده که خبرها از انتصاب آنها در هفته جاری می دهد.

فیلی نیرویی هر چند غیربومی است اما سوابق قابل توجهی دارد و به عنوان نیروی کارآمدی مطرح است و عملکرد گوهرکانی در جهاد کشاورزی و نظری در فرمانداری بویراحمد نیز بارها اطلاع رسانی شده و نیازی به تجدید مطالب گذشته نیست.

استاندار بیش ترین حساب خود را روی معاونت عمرانی باز کرده و شنیده ها حاکیست قدرت مانور زیادی به دو معاون دیگر خود نخواهد داد و احتمالا هدف او از این دو انتصاب هم راضی نگه داشتن نمایندگان خواهد بود.

احمدی خود اقتصاد خوانده و از زیر و بم کار بودجه و اقتصاد آگاه است به همین دلیل احتمالا بیش ترین تفویض اختیار را به معاون عمرانی خواهد داد.

جعفر گوهرکانی معاونت اقتصادی

عزیز فیلی معاونت عمرانی

محمد کاظم نظری معاونت سیاسی و امنیتی

نظر شما درباره این سه انتصاب استاندار چیست؟