شنبه 28 اسفند 1395 - 9:10

انتقا دهدشتی ها از وضعیت اورژانس دهدشت/ انتظار چند ساعته برای ویزیت پزشک عمومی +تصاویر

درحالیکه براساس تجارب سال های گذشته در ایام نزدیک به نوروز و احتمال حضور مسافران غیربومی در شهرها متولیان بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی سعی بر اضافه نمودن تعدادپزشکان کشیک دراین ایام را دردستور کار قرار میدادند اما متاسفانه بنا به گزارشات ارسالی شهروندان دهدشتی از وضعیت اورژآنس این شهر انگار مدیریت بیمارستان از نوشتن نسخه ای برای رفع این معضل عاجز مانده است.

به گزارش بویرنیوز ؛ یکی از اهالی رسانه که اتفاقا از همراهان بیمار در این اورژانس بوده میگوید: تعدادمراجعه کنندگان به تنها پزشک عمومی حاضر دراورژانس کسری یک به چنده نفر بوده که بنا به گفته فردی که مسئول کنترل ورود وخروج بیماران به اتاق پزشک بوده به برخی از افراد احتمال ویزیت آنها در ساعات اولیه روز شنبه را وعده میداد.

تصاویر ارسالی شهروندان دهدشتی که دراختیار این رسانه قرار گرفته خود گویای تعداد کثیر مراجعه کنندگانی است که بسیاری از آنها بعلت آنی بودن درد در بدن خود راه اورژانس را درپیش گرفتند ، لذا انتظار میرود چنانچه مجوعه مدیریتی بیمارستان امام خمینی در رفع این مشکل ناتوان هستند از دانشگاه علوم پزشکی استان خصوصا شخص دکتر ایلامی که به تازگی سکان مدیریت دانشگاه علوم پزشکی استان را برعهده گرفتند خواسته شود به شرایط حاکم در تنها اورژانس دولتی شهر دهدشت توجه ویژه ای صورت پذیرد.

منبع: راک نیوز

لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=223145
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما