چاپ این برگه

یکی از ادارت کل کهگیلویه و بویراحمد با اقتدار در رتبه‌بندی عملکرد در کشور آخر شد! (+سند)

گروه اجتماعی – بر‌اساس اطلاعات به‌دست آمده از رتبه‌بندی عملکرد ادارات کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی مقام سی‌ و یکم را کسب کرده است!

به گزارش «بویر نیوز»، ارزیابی عملکرد در ادارات کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر‌اساس شاخص‌های عمومی، اختصاصی و تجمیعی انجام می‌شود که در هر سال مربوط به سال قبل اعلام می‌شود.

جالب اینجاست که طبق آمار ارائه شده، امتیاز استان کهگیلویه و بویراحمد چنان در این رتبه بندی از استان های قبلی یعنی خراسان رضوی و لرستان عقب تر است که کهگیلویه و بویراحمد بی هیچ حرفی در رتبه آخر قرار گرفته است.

گفتنی است؛ در سال های اخیر  کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ بیکاری همواره در صدر استان های کشور قرار داشته است هر چند گاها برخی از معاونان استانداری و یا مسئولان محلی در ایام انتخابات تلاش می کنند که وضعیت بهتری از استان در آمارها به مردم ارائه دهند و البته آمارهای متناقض اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد چند بار هم مورد اعتراض استاندار قرار گرفته است.