شنبه 27 آذر 1395 - 23:16

خطر بزرگ در کمین انتخابات شورای شهر یاسوج

گروه سیاسی – تا انتخابات شورای شهر یاسوج زمان زیادی باقی نماینده است.

به گزارش بویرنیوز، اصولا شورای شهر کارکردی اجتماعی و فرهنگی و البته غیرسیاسی دارد و در این میان باید افرادی آشنا به حوزه شهری و اجتماعی و فرهنگی به شورا راه یابند تا بتوانند هم ایده دهند و هم بخوبی نظارت کنند.

این روزها شاهد یارگیری های متعدد برای انتخابات شورای شهر در جمع های خانوادگی و در منازل شهر یاسوج هستیم.

کمتر شدن اعضای شورا از 11 نفر به 7 نفر قطعا تب انتخابات را بالا خواهد برد و بر حساسیت آن می افزاید.

نکته اما نگران کننده سایه شوم انتخابات مجلس بر سر انتخابات شورا هستیم، قوم گرایی در انتخابات اخیر مجلس به طرز بیسابقه ای شدت گرفته بود و طبیعی است که توانمندی و شایستگی به پای قوم گرایی ذبح خواهد شد و بیم آن می رود تا این تفکر در انتخابات آتی تکرار شود

رخنه این آفت بزرگ در انتخابات کنونی علامت هشداری بزرگ برای آینده شهری یاسوج خواهد بود چرا که بجای آنکه ما بتوانیم در عصری که همه رو به جلو حرکت می کنند و قوم گرایی و طایفه سالاری جای خود را به شایسته سالاری و توانمند سالاری داده ما جاده را بر عکس برویم و هر روز از توسعه دورتر شویم.

مبارزه با این تفکر شوم خصوصا در میان نسل جوان و دانشجو برای ساخت جامعه و شهری آبادتر بسیار حیاتی است و باید پذیرفت برای رسیدن به توسعه چاره جز خارج شدن از تفکرات بسته قومیتی نخواهیم داشت.

لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=210360
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما