شنبه 27 آبان 1391 - 23:16

نامه ى خواندنی غفاری به تقوی بهبهانی

بویر نیوز – جناب آقاى عبدالحمید تقوى بهبهانى، سلام

نشانى و شناختى ازهویت وشخصیت شما ندارم، مجراى رسانه ى مجازى عصر دنا ما را به خوانش نگارشهاى پیوسته اى که همگى با تفکر واحد بویراحمد ستیزى به رشته تحریر درآمده اند، برآن واداشت تا سخنى کوتاه از همان مجراى مجازى با شما داشته باشم.
اول ازخودم مى گویم: اینجانب حسن غفارى ازتیره محمد باقر، اولاد میرحسین و ایل بزرگ بویراحمد هستم، ساکن تهرانم و همه شوقم دوربین عکاسیم مى باشد که ایلات و عشایر کشور را نشانه میرود.

من دفاعى از هیچ تاریخى ندارم، بر این باورم که تاریخ میراث کسى نیست که بخواهد حجتى را برآن تمام کند، تاریخ خواندنى است، کسب تجربه است، آینده نگرى است، اصلاح امور است و راه را بر تکرار بى حاصل مى بندد.
در عکاسى یاد گرفته ام قضاوت نکنم، نظاره گر باشم و اثرى مستند از وقایع دهه ى زمانى که در آن هستیم با تعاریف فرهنگى و حفظ امانتدارى براى آیندگان ثبت کنم.
دوم؛ خطاب به شما تکرار نویس تاریخ :
سر در برف فرونکنیم ،کبگ نباشیم که سرانجام کار قفس است و خوراکى گرم در یک روز سرد برفى، چگونه است که به راى و نظر خود حقانیت مى بخشیم و دل آزردگى دیگران را با سطحى نگرى و کپى بردارى ازمتون تاریخى و نقل و قولهاى مکتوب خود جماعت بویراحمدى سبب مى شویم.
بویراحمدى ها با آگاهى کامل شرح حال و زندگى گذشته خود را به نگارش درآورده اند، آنها ازغارت، انواع غارت، دلایل غارت، فرهنگ غارت و اثرات اجتماعى غارت بارها و بارها به تکرار براى آیندگان و فرزندان خود سخن گفته اند، امروزه فرزندان بویراحمدى ها گذشته خودرا انکار نمى کنند و با احترام  از آن یاد مى کنند، تاریخى مکتوب متاثر از فرهنگ، سیاست، اقتصاد و شرایط اجتماعى آن دوران.
این که شما ازمیان جملات کتب پیرامون بویر احمد گزیده هایى را انتخاب و کنار هم بگذارید به همراه نگارش نظر شخصى امروزى خود به عنوان نقد افزودن برگى بى حاصل بر مکتوبات تاریخى آن است.
شاید شما بتوانید رفتار و منش فردى خاص را در تاریخ با مطالعات عمیق و همه جانبه نقد کنید و پیرامونش قلم فرسایى کنید. اما در جایگاهى نیستید که خود را آویزان به تاریخ قومى زنده و پویا کنید که پوست اندازى کرده و امروزه ساختارى متفاوت با گذشته را به نمایش گذاشته است.
به آمار و تاریخچه و تقسیم بندى هاى کشورى، شهر ها وروستاها در وزارت کشور نظرى انداخته و ببینید چند شهر با سابقه ى پنجاه ساله و چند روستا با سابقه ى صدساله که در دانش علوم اجتماعى تعریف داشته باشد در استان و جغرافیاى امروزى کهگیلویه وبویراحمد مى یابید. این به این معنا نیست که این سرزمین خالى از سکنه بوده است. کاوش هاى باستانى تل خسرو در بویر احمد نشان از تمدن هاى ادوارى ماقبل تاریخ تا پهلوى اول دارد. روایت هاى تاریخى در کتب و سفر نامه ها نشان از زندگى سراسر ایلى در این سرزمین دارد.
جغرافیاى این دیار همیشه متغیر بوده و بر اساس تقسیمات کشورى و تعیین قلمرو ایلى با همسایگان قشقایى و بختیارى بوده است.
زندگى ایلى سخت و پرمشقت است در این نوع معیشت آنقدر مشغله ى روزانه وجود دارد که مانع از تفکر ونوع آورى مى شود. این زندکى شیوه ى خاص خودش را دارد.
راستى شما از این نوع معیشت وشرایط زمانه اش براى ادامه ى حیات چه مى دانید؟
شما از حکمرانى خارج از قانون یک ژاندارم با درجه ى گروبان دو برطایفه اى چه عکس العملى نشان مى دهید؟ ویا وقتى که اسب وتفنگ داشته باشید که اوج قدرت در آن زمان محسوب مى شد، مطلع شوید که قشونى به سمت شما در حرکت است به قصد جان ومال وناموستان، چه اندیشه مى کنید!؟
جناب آقاى تقوى بهبهانى؛ انسانها، لیاقت زندگى در زمانه ى خودشان را دارند و نباید با تغییر شرایط زندگى، پیشرفت علوم ونگرش هاى نوین علوم انسانى به جنگ نیاکان و پیشینیان خود برویم . فقط لازم است زاویه ى دید غرض ورزانه ى خود را تغییر دهیم.

———————

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

[email protected]

لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=15929
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما